Za drahokamy do Ústeckého kraje

Letní pozvánka na sever Čech nás tentokrát zavede mezi drahokamy.  Tím prvním je – v přeneseném slova smyslu – historický klenot na Labi, který letos načal deváté století své existence. Hádáte dobře – Litoměřice. Následovat budou skutečné drahé kameny, které můžete „objevit“ v Muzeu českého granátu v Třebenicích. Cenných kamínků do turistické mozaiky tohoto kraje nalezne ovšem vnímavý objevitel povícero. Zkusíme vás přesvědčit.

Biskupská bazilika – katedrála sv. Štěpána. Kamenný kostel zde stával již v polovině 11. století.

Město králů i biskupů

Jedním z důvodů, proč si čeští panovníci Litoměřice od jejich založení předcházeli, byla veledůležitá poloha na řece Labi. Ve středověku byly Litoměřice jedním z nejdůležitějších přístavů na Labi, každá loď vezoucí náklad na tomto toku musela zastavit, zboží vyložit a po tři dny nabízet na místním trhu. Pro zdejší obyvatele něco jako dovážková služba.

Litoměřice ovšem nebyly jen významnou složkou světské moci. Díky, dnes bychom řekli lobbistickým schopnostem kardinála Harracha byla na počátku roku 1656 v Litoměřicích zřízena diecéze, pod kterou dnes spadá prakticky celý Ústecký kraj. Biskupské sídlo a jeho působení zanechalo výraznou stopu nejen na duších katolických věřících, ale také na architektonické tváři města. A protože to si je památkové hodnoty sakrálních objektů dobře vědomo, připravilo pro své návštěvníky na léto nabídku zvanou Okruh církevní památky. Na jedinou vstupenku – voucher (v ceně 150/115/75 Kč) můžete navštívit hned osm významných místních památek. Dostanete se na oblíbenou městskou vyhlídku Kalich, vyhlídkovou věž u katedrály sv. Štěpána i přímo do samotné katedrály na Dómském pahorku, dále do kostela Všech svatých, kostela sv. Jakuba i do kostela Zvěstování Panny Marie. Voucher platí i na vstup do Diecézního muzea a na prohlídku stálé expozice Severočeské galerie výtvarného umění, kde se kromě sbírek klasického výtvarného umění představuje i pozoruhodná kolekce českých naivistů a tvůrců tzv. art brut. Navíc za každé tři vstupy získáte odměnu – kávu v útulném podniku Fér Kafe nebo třetinku piva zdarma v Biskupském pivovaru.  Jednotlivé památky můžete pochopitelně navštívit i samostatně za jednorázové vstupné.

Okolí Litoměřic má pro každého něco: pro milovníky historie zámek Ploskovice, pro romantiky typu Karla Hynka Máchy vrch Radobýl a pro nás ostatní vinice a jejich plody ve Velkých Žernosekách.

Návštěvnická nabídka Litoměřic se neomezuje jen na církevní památky. Fandové technických pozoruhodností si nedají ujít expozici „Důl Richard v proměnách času“ v podzemí pod městským úřadem, která je provede historií i současností tohoto vápencového dolu, německé tajné továrny i bezpečného úložiště nízkoradioaktivního odpadu. Stálí čtenáři našeho časopisu si možná vzpomenou, že už dříve jsme do Litoměřic zvali také do majestátního gotického hradu na expozici věnovanou vinařství nebo do malého muzea komika Felixe Holzmanna.

Litoměřice patří k nemnoha našim městům, kam se lze dostat nejen tradičně – po silnici nebo železnici, ale také po vodě. Po celé léto plují po Labi turistické lodní linky DÚK 901, které míří z Ústí do Litoměřic a odpoledne přes Lovosice a Žernoseky zpět. Využít lze i plavby do Roudnice nad Labem.

Nic ovšem nebrání použít také nejstarší dopravní prostředek – vlastní nohy. Turisté mohou vyrazit na Mostnou horu zvanou též „Mostka“ s nádhernou vyhlídkou na Litoměřice (z centra je to 2,5 km). Mohou se zde navíc i občerstvit. O trochu delší trasa vede po žluté turistické značce na nedaleký Radobýl – vrch zaslíbený Karlu Hynku Máchovi. Cesta tam i zpět od informačního centra měří něco přes osm kilometrů. Za prohlídku stojí i nedaleký zámek – barokní perla Českého středohoří – Ploskovice. Zámek je velkou filmovou hvězdou, „zahrál“ si v několika desítkách filmů, mimo jiné v oscarovém Amadeovi. Milovníci vína si zase mohou zajet ochutnat víno do Velkých Žernosek – třeba odpolední lodí. Pokud by se ochutnávka protáhla, místní vinařství nabízí i nocleh. 

Nad střechami Třebenic ční zřícenina hradu Hazmburk.

Vzhůru do sedel

Nebojte se, neverbujeme vás do kavalerie, ale vyzýváme k nasednutí do sedel vašich kol. Možná ještě lépe do sedel elektrokol. V další naší pozvánce vás totiž povedeme do mírného kopce – k úpatím vrcholků Českého středohoří a do krajiny českých granátů.

Výlet zahájíme ve městě Lovosice, kde nejdříve navštívíme novou vyhlídku U Zámečku. Je z ní krásně vidět řeka Labe, místní dominanta vrch Lovoš i nedaleký Radobýl (kam jste si jistě už vyběhli z Litoměřic). K vyhlídkám do kraje si ještě dopřejeme občerstvení v místním Café Zámeček a pak už vyrážíme. Po cyklotrase č. 3118. 

Snadná trasa po vedlejších silničkách nás za necelou hodinku dovede to města Třebenice. Tady nemůžeme vynechat Muzeum českého granátu, které je umístěné v budově bývalého luteránského kostela. Muzeum vystavuje nejen historické šperky, ale i novodobou produkci Družstva umělecké výroby Granát v Turnově. Před několika lety byly výstavní prostory kostela rozšířeny o zajímavou expozici České středohoří – země hradů. V Třebenicích se ještě zastavíme v jedinečné Čokolaterii a po sladké odměně šlapeme dále po naší 3118, která nás vede přes Dlažkovice do Lkáně. Zde na cyklistickém rozcestí odbočíme na cyklotrasu 3119 a po ní po polní cestě pod hrad Hazmburk. Na samotný hrad by to ovšem s koly byla trochu dřina, a tak pokračujeme dál přes Slatinu do Libochovic. 

Zámek Libochovice s věží kostela Všech svatých nad meandrem řeky Ohře.

Tady si nemůžeme nechat ujít návštěvu místního zámku. Využijeme základního prohlídkového okruhu, díky kterému projdeme takřka všemi staletími od renesance po historizující slohy 19. století. Zajímavá je pak i expozice o životě a díle biologa, básníka a filozofa Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku narodil. Neopomenutelnou součástí zámeckého areálu je volně přístupná zahrada a park. 

V nohách už máme téměř třicet kilometrů, a tak někteří z nás pro cestu zpět do Lovosic využijí vlak. My zdatnější nebo s motorem v kole – jedeme dále! Z Libochovic odbočujeme na západ (směr Klášterec nad Ohří) na cyklotrasu číslo 6, která je současně značená jako Zlatá stezka zemí hradů. Míříme rovinatou krajinou do usedlosti Dvůr Perlová voda. Vaří zde vlastní pivo Lanýž, provozují výbornou restauraci a o víkendu bistro jen pro cyklisty. Odtud je ideální vrátit se zpět přes Libochovice do Slatiny a pak již přímo pokračovat zpět na Úpohlavy a Sulejovice až do Lovosic.

Okolí Litoměřic a Lovosic toho skýtá pro návštěvníky samozřejmě mnohem víc, než co jsme vám mohli na šesti stranách nabídnout. O zbytku Ústeckého kraje ani nemluvě. Tak neváhejte a vyrazte!

Lahůdky pro oči i žaludek – granáty v muzeu a čokoládové lanýže v Čokolaterii. Obojí v Třebenicích.

Jedním z nejzajímavějších exemplářů Muzea českého granátu v Třebenicích je kopie šperků patřících Ulrice von Levetzow – mladičké lásce dvaasedmdesátiletého Johanna Wolfganga Goetha. Sada šperků, vyrobená v roce 1820 pro Ulričinu matku ze 458 českých granátů, patří k nejvzácnějším klenotům naší země. Jejich příběh je poněkud zamotaný. Granáty pocházejí z naleziště v Třebívlicích – sídla baronky Ulriky. Ta (sama bezdětná – Goetha odmítla a za jiného se už neprovdala) stanovila v poslední vůli, že šperky náleží tomu, kdo bude pečovat o její panství. Shodou okolností se tímto subjektem stalo město Most. To šperky postoupilo muzeu v Třebenicích. Odtud byly ukradeny, posléze nalezeny, zrekonstruovány a… uzavřeny po většinu času v bezpečném sejfu.

Ale i jejich kopie v třebenickém muzeu připomene krásu granátu i zvláštní osud náctileté Ulriky a zamilovaného seniora.

Více tipů na akce, výlety a dovolenou v Ústeckém kraji najdete na www.branadocech.cz.


Foto: Archiv Ústeckého kraje a město Třebenice