Symbol lásky dostal titul

Pokud si myslíte, že znáte, jak zní hrdliččin „ku lásce zvoucí hlas“, jste vedle. To jste určitě slyšeli „cukrující“ hrdličku zahradní. Karla Hynka Máchu totiž inspirovala v úvodní sloce Máje její příbuzná, hrdlička divoká.

Zatímco prvně jmenovaná se na našem území vyskytuje pouze několik desetiletí a drží se celoročně v blízkosti lidí, hrdlička divoká je původní druh, žije skrytě a na podzim odlétá. Obě se navíc výrazně odlišují hlasem. Ta zahradní se ozývá „gu-gúú-gu“, její plachá příbuzná příjemným vrkáním, které zní jako „rrú, rrú, rrú“ nebo „turrr-turr-turr“. 

Ozdoba na krku ji prozradí

Ve srovnání s holubem a hrdličkou zahradní je Máchův symbol lásky menší a štíhlejší, ale barevnější. Na hrdličce divoké převažuje šedorůžová, hlavičku má světle šedou, křídla rezavá a tmavě šupinatá, prsa načervenalá, krk zdobí nezaměnitelná skvrna několika černo-bílých proužků. Takovou ozdobu žádný jiný holubovitý pták nemá. Za letu je nepřehlédnutelné bílé zakončení kulatého ocasu, který má hrdlička divoká delší než holubi. Samec i samice vypadají stejně. 

Hrdlička divoká žije s výjimkou nejvyšších poloh téměř po celém území. Vyžaduje pestrou krajinu s částečně holou půdou, kde nechybějí řidší smíšené lesy různé velikosti, paseky, louky, remízky a křoviny. Důležité jsou také zdroje vody. Nejlépe se jí daří v nižších polohách, například na Hané a jižní Moravě. 

Živí se zejména obilovinami, dále kukuřicí, mákem, hrachem, slunečnicí, prosem a semeny řady plevelů, výjimečně i jehličnatých stromů. Sezobne také menší plody, pupeny a při krmení mláďat sbírá i různý hmyz. Rozmělňovat potravu jí pomáhají sezobnuté kamínky a na vápník bohaté ulity měkkýšů. 

Parádní svatební lety

Hnízdit začíná vzápětí po příletu ze zimoviště, což je obvykle v druhé polovině dubna, a jakmile utvoří pár, naváže doba toku. Pro ten jsou kromě vytrvalého vrkání charakteristické svatební lety, při kterých sameček stoupá za hlasitého tleskání křídel příkře vzhůru a pak plachtí zpět s doširoka roztaženým ocasem. Před samičkou se uklání, čepýří a jakoby nervózně přešlapuje. Zanedlouho si pak nejčastěji v keřích nebo ve větvích stromů začne dvojice lajdácky stavět jen z větviček poněkud „rozcuchané“ hnízdo. Nebývá moc vysoko nad zemí.

Dvě bílá, lesklá, oválná vejce snáší někdy ještě koncem dubna, obvykle ale od poloviny května až do poloviny června, v našich podmínkách stihne někdy hnízdit i dvakrát za rok. Při zahřívání snůšky se v hnízdě střídají oba partneři. Mláďata se líhnou po 14 dnech, jsou šedohnědá, bez ozdobných čar na krku a rezavohnědého zbarvení křídel. Zpočátku je rodiče krmí výměškem z volete, později jídelníček zpestří rostlinná strava. Přibližně po měsíci jsou sourozenci schopni letu a hnízdo opustí.

Pták roku 2019

Do zimovišť v Africe obvykle odlétá v menších hejnech koncem srpna a v září, někteří ptáci přezimují i ve Středomoří. Zpátky se vracejí většinou v dubnu. 

Početní stavy hrdličky divoké ve většině evropských zemí poklesly v posledních desetiletích o desítky procent, nejvýrazněji v evropské části Ruska a ve Velké Británii – až o 90 %. U nás ve srovnání se stavem z 80. let minulého století zhruba o 50 %. I proto tento mizející ptačí druh naší krajiny vyhlásila Česká společnost ornitologická Ptákem roku 2019. 

Důvody úbytku tohoto krásného ptáka jsou zejména intenzivní zemědělství a výrazné změny v krajině, které vedly ke snižující se nabídce potravy i zhoršení životního prostředí na hnízdištích. Populaci hrdličky divoké významně snižují nástrahy, které na ni číhají během cesty na zimoviště a zpět. Mimo predátorů a rozmarů počasí hlavně lovci. 

Cíl ochrany evropské přírody

Zejména v oblastech kolem Středozemního moře platí za oblíbenou zvěřinu, ale broky skosí také tisíce hrdliček jen pro zábavu střelců. Statisíce ptáků je při tahu zastřeleno například v Sýrii, Libyi, Egyptě, Tunisku, Maroku… Podle odhadu ročně kolem dvou milionů hrdliček zahyne také v řadě zemí Evropské unie, kde je jejich lov povolen s odvoláním na místní tradice. Proto Mezinárodní svaz ochrany přírody hrdličku divokou prohlásil v roce 2015 za druh celosvětově ohrožený vyhubením. Opakované návrhy na přísný zákaz jejich lovu však zatím narážejí na odpor lovců i neochotu úřadů k rozhodným změnám.

Brno přitáhlo hrdličku zahradní 

Celoročně žije v zahradách a parcích vesnic i měst, počet její populace je odhadován na 400 000 párů a mírně se zvyšuje. Poprvé byla pozorována v roce 1942 v Brně, v polovině 50. let osídlila celou republiku. V ČR je lovnou zvěří.

Kdy nejčastěji vrká

Hlasově nejaktivnější je v průběhu května a od druhé poloviny června až do počátku července, zaslechnout ji však lze v celém období jejího výskytu u nás, tedy přibližně od poloviny dubna až do konce srpna.

Letecký akrobat

Při letu, který je typický prudkými trhavými údery křídel, se občas překlápí z boku na bok. Její kličkované průlety korunami stromů patří k vysoké akrobacii. Taková zručnost ji často zachrání před útokem dravých ptáků.

HRDLIČKA DIVOKÁ EVROPSKÁ

Streptopelia turtur turtur

Přísně tažný pták z čeledi holubovití.

Podtřída letci, řád měkkozobí. 

  • Dorůstá 25 až 27 cm, váží 120 až 185 g, rozpětí křídel dosahuje 49 až 55 cm.
  • Přilétá koncem března a v dubnu, odlétá koncem srpna a v září.
  • Hlavní zimoviště leží od Guineje a Senegalu po Etiopii a Súdán. 
  • Hnízdí v otevřené krajině s křovinami, lesíky a skupinami stromů.
  • Samička snáší dvě lesklá bílá vejce, v sezení na nich se střídají oba rodiče. 
  • Mláďata se líhnou po 14 dnech, hnízdo jsou schopna opustit do jednoho měsíce, pohlavní dospělosti dosahují v jednom roce.

Živí se zejména obilovinami, semeny slunečnic, hrachu, vikve, prosa a máku, potravu sbírá na zemi.

U nás žije 40 000 až 80 000 párů a počty se mírně snižují. 

Evropská populace je odhadována na 3,3 až 5,5 milionu párů.

Obývá rozsáhlé území sahající od západního pobřeží Evropy až k pomezí Číny a Mongolska. Na severu je hranicí výskytu Skotsko a jih Skandinávie, africká zimoviště má v subsaharské Africe. 

Je legálně lovena v deseti členských státech EU, u nás patří mezi zvěř, je však celoročně hájená.


Foto: Wikimedia Commons (Christian a Andy Morffew)