Relikviář sv. Maura pod lupou

Relikviář. Schránka ukrývající ostatky svatých, případně předměty nebo jejich fragmenty spojené s životem dotyčného světce. Vzhledem ke svému posvátnému obsahu se jedná většinou o schránky drahocenné, umělecky i historicky, k jejichž výzdobě je užito těch nejvzácnějších materiálů. Platí to více než stoprocentně o předmětu, který se ocitl pod naším dnešním drobnohledem – relikviáři svatého Maura.

Relikviář sv. Maura je co do historické ceny i zlatnického umu považován za poklad rovnocenný korunovačním klenotům. Vyroben byl na zakázku benediktinského kláštera ve Florennes (dnešní Belgie) v první polovině 13. století. Po Francouzské revoluci, kdy klášter zanikl, a po několikerých přesunech odkoupil poškozený relikviář roku 1838 šlechtic Alfred de Beaufort-Spontin. Tento rod vlastnil od roku 1813 hrad a zámek Bečov, kam byl v roce 1891 relikviář přesunut.

Dobrodružná cesta relikviáře pokračovala i po roce 1945, kdy byl Beaufort-Spontinům zámek zabaven. Ti před svým urychleným odjezdem relikviář ukryli a jeho objevení pod podlahou hradní kaple v roce 1985 bylo skutečnou detektivkou. Relikviář byl několikrát zrestaurován, dlouhé roky v hlíně mu na kráse nepřidaly. Ale v roce 2000 se už zaskvěl v plné kráse na Pražském hradě a o dva roky později se natrvalo vrátil do Bečova nad Teplou.

Jak dnes vypadá? Velmi podobně jako v době svého vzniku před téměř osmi stoletími. Je 140 cm dlouhý, široký 42 cm a je bohatě zdoben množstvím zlatnických technik. Na stříšce relikviáře jsou z jedné strany umístěny reliéfy s výjevy ze života sv. Maura a sv. Timoteje a na druhé straně reliéfy s výjevy ze života sv. Jana Křtitele, kterému je též relikviář zasvěcen. Reliéfy jsou výjimečné svojí kompozicí a nebývale živým provedením figur. Bočním stranám dominují sošky 12 apoštolů vynikající sochařskou modelací a bravurním zvládnutím cizelérské techniky.

V prostorách mezi klenbami se s filigrány střídají emailové destičky se zobrazením starozákonních výjevů ze života Mojžíše. V bohatě profilovaných čelních štítových stranách jsou umístěny sošky Krista a sv. Maura. Vedle kosterních fragmentů sv. Maura a několika dalších světců by měl obsahovat i relikvii sv. Jana Křtitele, proroka z nejvýznamnějších. Bečovský klenot se dostal v poslední době do popředí zájmu odborníků i veřejnosti vzhledem k důkladnému „zmapování“ jeho povrchu i vnitřku speciálními fotografickými i skenovacími technikami. Díky nim je známý doslova každý milimetr relikviáře a metoda umožňuje vytvoření 3D modelů, které usnadní detailní prozkoumání tohoto vrcholného románského zlatnického díla, aniž by hrozilo jeho poškození. Relikviář sv. Maura bude brzy umístěn do nové multimediální expozice, speciálně připravené v rámci finišujícího projektu Příkladné obnovy hradu Bečov (projekt získal též nejprestižnější ocenění Europa Nostra).


Foto: Martin Frouz

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 5.8.2021, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)