Podmínky spolupráce a inzerce

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články. 

Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři, a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Ediční plán 2021:

1/2021 vychází 4. února
2/2021 vychází 1. dubna
3/2021 vychází 3. června
4/2021 vychází 5. srpna
5/2021 vychází 7. října
6/2021 vychází 2. prosince

Náklad:

10 000 výtisků, z toho 6 000 předplatitelů

Rozsah:
96 stran + 4 strany obálky
Formát:
175 × 254 mm
Čtenost:

40 000 za číslo, 60 000 za delší období

Struktura:
58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita:
dvouměsíčník
Cena výtisku:
55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné:
270 Kč
Distribuce:

Elektronická verze:

prodejní místa PNS po celé ČR

Alza.cz

Inzerce v časopise Moje země

Inzerce formou vkladu do časopisu

Cena dohodou dle nákladu, velikosti a váhy materiálu.

Inzerce na webových stránkách Moje země

Banner velikosti 1200 x 331 px, cena dle dohody.

Veškerou inzertní spolupráci lze konzultovat také individuálně, s ohledem na finanční možnosti a požadavky klienta.