Podmínky spolupráce a inzerce

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články. 

Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři, a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Ediční plán 2022:

1/2022 vychází 3. února
2/2022 vychází 7. dubna
3/2022 vychází 2. června
4/2022 vychází 4. srpna
5/2022 vychází 6. října
6/2022 vychází 1. prosince

Náklad:

8 000 výtisků, z toho 4 500 předplatitelů

Rozsah:
96 stran + 4 strany obálky
Formát:
175 × 254 mm
Čtenost:

40 000 za číslo, 60 000 za delší období

Struktura:
58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita:
dvouměsíčník
Cena výtisku:

59 Kč, předplatitelé 48 Kč

Roční předplatné:

290 Kč

Distribuce:

Elektronické verze:

prodejní místa PNS po celé ČR

Alza.cz, Floowie

Inzerce v časopise Moje země

Inzerce formou vkladu do časopisu

Cena dohodou dle nákladu, velikosti a váhy materiálu.

Inzerce na webových stránkách Moje země

Banner velikosti 1200 x 331 px, cena dle dohody.

Veškerou inzertní spolupráci lze konzultovat také individuálně, s ohledem na finanční možnosti a požadavky klienta.