Odvážné ženy minulosti: Bertha von Suttner

Věděli jste, že se Češi mohou pyšnit první ženou, která byla oceněna Nobelovou cenou za mír? Pravděpodobně, jako drtivá většina lidí, ne. Bertha von Suttner je známější za našimi hranicemi, patřila celému světu. Rodačka z Prahy zasvětila svůj život boji za mír a právem je označována za nejvýznamnější ženu období před první světovou válkou. V ryze maskulinním prostředí narážela s odvážnými názory často nejen na nepochopení, ale i na
posměch. Dva osudoví muži ale její jedinečnost poznali a v jejím úsilí ji podporovali.

Prát se s nepřízní osudu byla Berta zvyklá odmalička. Její otec byl sice sám František Josef Kinský, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Čechách, zemřel ale ještě před Bertiným narozením a o nedostatečně urozenou matku ani malého pohrobka se hraběcí rodina neměla zájem starat. Přispěla k tomu i „záliba“ Bertiny matky Sofie, při níž promrhala v hernách většinu majetku.

Matka s dcerou proto odešly z Prahy do Brna, kde se Berty ujal její poručník, přítel hraběte
Kinského Ernst Egon Fürstenberg. Díky němu objevila kouzlo knih, svět hudby i jazyků, pro které měla mimořádný talent. Postupně k rodné němčině a češtině přidala také francouzštinu, angličtinu a italštinu. Když bylo Bertě třináct, přestěhovaly se s matkou
k příbuzným do Vídně. Tady se ještě víc prohloubil její zájem o umění a literaturu.

Osudoví muži

Znalost jazyků a hudby využila později ve své první práci, když v roce 1873 nastoupila jako guvernantka v rodině velkoprůmyslníka Karla von Suttnera. Více než vyučování jeho
čtyř dcer ji ale okouzlil nejmladší syn Suttnerů Artur. Láska mezi neurozenou, o sedm let starší Bertou a chlapcem z dobré rodiny nepřipadala v úvahu, jak jí záhy naznačila sama paní domu. Doporučila Bertě, aby si našla jiné místo a ukázala jí zajímavý inzerát. V něm jistý Alfred Nobel hledal sekretářku. A tak se Berta vydala do Paříže, aby se setkala s druhým osudovým mužem svého života.

Podobně jako Artur také Alfred Nobel si všiml omračujícího intelektu mladé Berty. Už od
počátku mu tak byla mnohem více než  asistentkou, vedli spolu vášnivé debaty o situaci ve světě i o literatuře. A ačkoliv u něj nakonec nepracovala dlouho, blízký vztah mezi nimi vydržel. Traduje se, že Nobel se do Berty zamiloval, její srdce však stále patřilo mladému Arturovi, za kterým se, po jeho naléhání v dopisech, vrátila zpět do Vídně. A tajně se tam za něj dokonce provdala.

Foto: Wikipedia Commons

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 7. 04. 2022, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)