Na některé otázky zná odpověď jedině Bůh, říká

Jiří Grygar

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Narodil se v roce 1936 v Německu, hned za hranicí tehdejší ČSR. Po absolvování jedenáctiletky v brněnských Husovicích nastoupil ke studiu fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, astronomii studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou kariéru zahájil v Astronomickém ústavu AV v Ondřejově, od roku 1981 působí ve Fyzikálním ústavu ČSAV nejdříve v Řeži u Prahy, od roku 1991 ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Publikoval přes dvě stě původních vědeckých prací, celý život se věnuje popularizaci vědy, mimořádnou oblibu získal v osmdesátých a na počátku devadesátých let televizní cyklus Okna vesmíru dokořán. Byl a je členem řady domácích i zahraničních vědeckých společností, mezi lety 1992 až 1997 byl také předsedou Rady České televize. Za svou činnost obdržel desítky ocenění, několikrát také navrhované ocenění, když nebylo v souladu s jeho principy, odmítl. Je aktivním fandou cyklistiky, se spolkem českých a slovenských astronomů Ebicykl brázdí od roku 1984 Československo (i po rozdělení v roce 1993), střídavě jeden rok Čechy, další Moravu a Slezsko, třetí Slovensko.

O rozhovor s doktorem Jiřím Grygarem jsem dlouho stál, imponuje mi jeho erudice, občanské postoje, smysl pro humor, vitalita… A když k němu došlo, v rozpacích jsem zjistil, že není lehké ptát se člověka, který provázel několik televizních cyklů, vydal desítky knih, publikoval přes dvě stě odborných a stovky populárně-naučných článků, absolvoval nespočet besed a odpovídal na tisíce otázek. Ale nechme počtů a pojďme si povídat.

 Než se, pane doktore, dostaneme k vám „domů“ do vesmíru, zůstaňme na chvíli na zemi. Známé je vaše angažmá v klubu skeptiků Sisyfos. Cenu Bludné balvany zde udělujete očividným nesmyslům, předkládaným veřejnosti s vážnou tváří a „vědeckým“ zdůvodněním. Přesto, a promiňte mi i můj skepticismus, se mi zdá, že racionalita prohrává. Že lidé více věří bludu než popření bludu. Čím to je?

Máte naprostou pravdu. Když jsme před dvěma desetiletími Bludné balvany začali udělovat, považovali jsme to za běh na krátkou trať, protože mnoho lidí si nabytí svobody vyložilo jako svobodu hlásat očividné hlouposti a dokonce lži. Předpokládali jsme, že ten revoluční kvas se brzy usadí, když několik šarlatánů a jurodivců oceníme a lidé pochopí, že jim prostě naletěli. Opak je pravdou; závažných, falešných a úmyslně nepravdivých zpráv přibývá geometrickou řadou. Dnes se odhaduje, že na internetu je asi o dva až tři řády více pitomostí než pravdivých tvrzení. Bludy vyhrávají, protože většina lidí přijímá raději jednoduché informace a má zalíbení v různých celoplanetárních spiknutích. Podporují je v tom celebrity ze showbyznysu, kterým veřejnost věří více než vědcům nebo technikům, ačkoliv to byli právě vědci a technici, kteří mění společnost svými objevy a z nich vyplývajícími technickými vynálezy. Jeden z nejvýznamnějších vynálezů 20. století je bezpochyby internet, který paradoxně slouží jurodivcům, aby své smyšlenky snadno šířili nejenom v nejbližším okolí, ale třeba i po celých kontinentech.

 Ve vědě i víře existovali a existují fanatici, manipulátoři, lidé, kteří jedno či druhé zneužívají pro svůj prospěch, slávu, moc. Jak je poznat v reálném čase?

Věda si během moderní doby vytvořila velmi dobře fungující systém recenzovaných vědeckých publikací, který znemožňuje zveřejňovat hrubé bludy. Když náhodou nějaký chybný poznatek tímto sítem proklouzne, zasáhne sama příroda, protože se ukáže, že určité tvrzení není správné. Příroda je zcela nepodplatitelná, takže ve vědě nemůžete přírodu oklamat ani uplatit. Z toho plyne i pro laika jednoduché pravidlo: každé tvrzení na internetu musí projít kontrolou, že ho někdo publikoval v renomovaném vědeckém časopise. Pochopitelně není nutné číst vědecké časopisy. Od toho jsou popularizátoři: vědci, učitelé nebo vědečtí novináři, kteří na různých úrovních srozumitelnosti dokážou tyto poznatky převyprávět laické veřejnosti. Ostatně to platí pro každého z nás, protože i vědec, technik nebo laik má jen omezené možnosti něco prozkoumat sám. Musíme se všichni navzájem spolehnout, že ve vědě a technice pracují lidé, kteří ve svých oborech používají kritickou vědeckou metodu, a nenapadne je švindlovat, protože tím by se okamžitě mezi svými kolegy znemožnili.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 6. 2. 2020, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Pavel Radosta
Téma: 
Lidé
Na některé otázky zná odpověď jedině Bůh, říká Jiří Grygar
Číslo 1/2020
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz