Habsburské stopy

v Čechách a na Moravě

Habsburkove

Habsburkové. Jeden z nejvýznamnějších a nejdéle vládnoucích rodů v evropské historii. Z bezvýznamných hrabat se stali mocnou panovnickou dynastií, která více než šest století ovlivňovala dění v Evropě. A s ním i osudy a tvář naší země. Ať se nám to líbí nebo ne, tahle kapitola našich dějin je již napsaná. Její otisky patří i do naší současnosti možná víc, než si uvědomujeme. Pojďme si je připomenout prostřednictvím fotografií Martina Frouze, který se vydal po stopách Habsburků v Čechách a na Moravě. Putování to bylo objevné a zajímavé.

Seriál, který v tomto čísle zahajujeme, v dalších dílech představí deset míst a objektů, jež se pojí s rodem Habsburků. A mnohdy jsou to i překvapivá či pozapomenutá spojení.

O AUTOROVI

Vystudoval Katedru přesné mechaniky a optiky ČVUT a fotografii na pražské FAMU.

V praktické i teoretické oblasti se věnuje využití fotografického záznamu ve vědě a její popularizaci. Zaměřuje se zejména na oblasti spojené s archeologií a historií či příbuznými vědními obory. Spolupracuje s mnoha institucemi (Český egyptologický ústav FF UK, Akademie věd ČR, Národní památkový ústav, Národní muzeum, Karlova univerzita…). Je autorem řady obrazových publikací i odborných materiálů.

Odbornou dokumentační a vědeckou fotografii přednáší i na několika vysokých školách.

Jeho novinářská fotografie byla opakovaně oceněna v soutěži Czech Press Photo.

Na projektu Habsburské stopy v Čechách a na Moravě se podílel na popud a s podporou firmy JÍŠA.

Tak například pražské Rudolfinum. Myslíte, že je pojmenováno po Rudolfovi II.? Praze dal status evropské metropole, byl posledním Habsburkem, který z ní učinil své sídelní město, tak by se to jistě slušelo. Nikoliv. Zítkova budova je pojmenována podle korunního prince Rudolfa, syna císaře Františka Josefa I. Proč? Na to si musíte počkat do příště.

Ale žádné obavy, Rudolfa II. nevynecháme. Připomene ho Rudolfova štola ve Stromovce a také koníci. Víte, že stál u zrodu světové slávy kladrubských koní? V roce 1579 udělil Kladrubům status císařského dvorního hřebčína, kde se chovali kočároví koně pro ceremoniální příležitosti. Habsburský dvůr pak koně využíval celá staletí. A do třetice ještě jeden Rudolf: olomoucký arcibiskup, později kardinál a arcivévoda Rudolf. Syn císaře Leopolda II., byť duchovní, fandil průmyslové modernizaci. Založil ve Vítkovicích železárenský podnik, který spolupracoval se Severo-jižní rakouskou dráhou a položil základy habsburským zásluhám na modernizaci naší země.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 6. 2. 2020, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

MgA. Ing. Martin Frouz, Ph.D.
MgA. Ing. Martin Frouz, Ph.D.
Jiří Rak
Téma: 
Historie
Habsburské stopy v Čechách a na Moravě
Číslo 1/2020
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz