KRÁLOVNA
JUDITA

matka vlasti

Judita.jpg

Nelekejme se podoby Judity Durynské na vladařském denáru. Téměř deset století a nepříliš šikovné ruce tehdejšího rytce poznamenaly tvář i postavu ženy jinak jistě „téměř nadlidsky krásné“.

Durynkové – obyvatelé severoněmeckého Duryňska (Thueringen) – mají u nás odedávna mizernou pověst. Jak se stal nějaký neobjasněný zločin, hodili to na ně. Podle Starých pověstí českých tak třeba jistý Durynk uřízl hlavu knížecímu synkovi Zbyslavovi, podle jiných pramenů zas durynský rytíř zabil krále Václava III. Málokdo si přitom asi uvědomí, že tu máme i jeden příklad znamenitosti severoněmeckého plémě – druhou českou královnu Juditu Durynskou!

Pokud můžeme věřit historickým pramenům – někdy asi příliš kusým a jindy nejspíš vyfabulovaným – byla Judita nejlepší královnou českého středověku. Dnes bychom řekli, že byla skvělou manažerkou své adoptivní vlasti: zvláště v těch četných obdobích, kdy její manžel Vladislav II. vyrážel na válečná tažení po boku německého císaře.

Rozervaná země

Judita do Čech zavítala ve velmi neklidné době. Země byla v téměř permanentní válce – buď občanské, nebo se svými sousedy. Přemyslovci se zuby nehty rvali o kořist v podobě Čech a Moravy, což jim soudcovali němečtí panovníci. Vražda, uvěznění či vyhnanství byly běžnými prostředky politického boje, rodící se šlechta vycházela z řad „loupeživých rytířů“. Těžko být v takové době ušlechtilý, velkodušný a laskavý – ze všech stran hrozily ostré dýky.

Dcera durynského landkraběte Judita, která mládí strávila na romantickém hradu Wartburg, ovšem byla výjimečná osobnost. Čechy pro ni nebyly zemí tak úplně neznámou. Vdala se sem totiž její starší sestra Cecílie, která si vzala Oldřicha, syna Soběslava I. Od Cecílie se tak mohla Judita z první ruky dozvědět, jak to u nás chodí. Oldřich se totiž také pokusil urvat pražský trůn, ba dokonce se kvůli tomu vypravil za císařem Fridrichem I. Barbarossou, jehož sestru si vzal za ženu bratr Cecílie a Judity Ludvík II. Železný. Na základě tohoto příbuzenství se Oldřich cítil oprávněn vládnout českému knížectví. Barbarossa ale dospěl k jinému závěru; dnes už nezjistíme proč. Milého Oldřicha bryskně odeslal do východních Čech, kde směl vládnout pouze malému „knížectví“.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 2. 4. 2015, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Publero.com)

 

Jan Bartík
Téma: 
Historie
Královna Judita matka vlasti
Číslo 2/2015
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz