Neznámé Krkonoše

Krkonose
Na jaře, za soumraku, za úsvitu, na romantické samotě… krása Krkonoš má mnoho podob. Příznivci sociálních sítí je najdou na #neznamekrkonose.

Divoké a nepřístupné Krkonoše byly po dlouhá staletí přirozenou hradbou mezi českou a slezskou stranou hor. Jedinými průsečíky hranice byly obchodní stezky. K prvním průzkumníkům hor patřili hledači drahých kamenů a kovů, lovci a bylinkáři. Hornická činnost, těžba dřeva a budní hospodaření – chov dobytka na horských pastvinách – představovaly po staletí hlavní zdroj obživy místních obyvatel. První nadšení obdivovatelé Krkonoš začínají přicházet koncem 18. století. Tito průkopníci turistiky byli již tehdy uchváceni, stejně tak jako my dnes, jak různorodá je zdejší krajina. Během jediného dne mohli vidět krkonošské podhůří i divoké skály na vrcholcích hor. Obdivovali listnaté a smíšené lesy, svěží zeleň pučících buků i horské louky, ožívající bohatou škálou krkonošské květeny. Staleté smrky s podrostem kapradin jim zase poskytovaly stín. Na tom se do dnešních dnů nic zásadního nezměnilo.

Pomyslné putování po Krkonoších můžeme začít v krkonošském podhůří. Na jaře tu v okolí potoků a říček uvidíme koberce bledulí – prvních jarních poslů po dlouhé zimě. Svěží jarní zeleň pučících listnatých stromů má přímo léčivou sílu. Jak jaro střídá léto, podhorské louky odhalí kvetoucí krásu zdejších orchidejí. Ve vyšších polohách probouzejí květnaté horské louky k životu zvonky, violky, arniky i jestřábníky. Smíšené lesy střídají horské smrčiny. V nich stojící či ležící mrtvé dřevo poskytuje domov i potravu datlům, šoupálkům i brhlíkům a hlavně tvoří základ života nového lesa. S přibývající nadmořskou výškou přicházejí klečové porosty – nevysoké, zdánlivě drobné, ale stářím se blížící dvěma stům let. Tam, kde už ani les nesnese těžké klimatické podmínky, vládne tundra. Stejně drsná a nehostinná jako ve Skandinávii. Bílé chomáčky suchopýrů kontrastují s temnou vodou rašelinných jezírek. Keříky borůvčí, brusinčí a vřesu s příchodem podzimu rozprostřou po stráních paletu odstínů žluté, hnědé a červené. Houpavý mechový koberec a rašelinná jezírka, travnaté pláně a roztodivné tvary pokroucených kmenů kleče, často skryté v mracích, propůjčují vrcholům Krkonoš tajuplnost. Kamenné vrcholky oživuje pronikavě žlutá barva lišejníku mapovníku zeměpisného. Na vrších se rodí i největší krkonošské řeky – Labe, Úpa a Mumlava. Jejich krásu umocňují četné vodopády a kaskády. V běhu údolími postupně sílí a Krkonoše opouštějí již jako do kraje tekoucí poklidné řeky.

Nejen krkonošská příroda, ale také díla lidských rukou stojí za povšimnutí. Vždyť bez tradičních krkonošských roubenek si zdejší krajinu nelze ani představit. Život na horách byl vždy těžký a lidé se živili všelijak. Tkalcovali, navlékali korále nebo vyřezávali ze dřeva suvenýry pro turisty. To, co pro naše předky bylo předmětem obživy, je pro nás dědictvím, na něž jsme právem hrdí.

Krkonoše můžete přejít za jediný den. Je však pravděpodobné, že vás uchvátí natolik, že zde budete chtít strávit zbytek života nebo se sem budete celý život vracet.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 1. 8. 2019, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Redakce

ve spolupráci s Krkonoše – svazek měst a obcí, destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše

Téma: 
Regiony
Neznámé Krkonoše
Číslo 4/2019
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz