Šumnou historií Jihlavy

Jihlava-celkovy-pohled.jpg

Statutární město a metropole Vysočiny. Jihlava, německy Iglau. Proč ta němčina? Inu, Jihlava byla historicky městem s převahou německého obyvatelstva. I když za pohnutých časů středo- i novověké střední Evropy byly české země velmi kosmopolitní a jazyk či národnost nehrály zas tak významnou roli. Ostatně po Václavovi III. už abychom českou krev v žilách našich panovníků hledali pod mikroskopem.

Ne tak v případě ryzího Přemyslovce Přemysla Otakara II. Proč mluvím právě o něm? Protože král železný a zlatý (a jak záhy uvidíme, i stříbrný) sehrál při rozvoji města zásadní roli. První zmínka o Jihlavě se v historických dokumentech objevuje v roce 1226 v podobě slovanské osady kolem kostelíka sv. Jana Křtitele. Až do roku 1240 spadala ves do správy cisterciáckého kláštera v Předklášteří u Tišnova, pak se stala majetkem otce Přemysla – Václava I. To už ale do Jihlavy proudí horníci, obchodníci, řemeslníci… důvod? Stříbro. V Jihlavě se dolovala ruda s obsahem stříbra dávno před slavnou érou kutnohorskou. A s vytěženým stříbrem rostl i význam a bohatství města. A nejen města. Už Václav I. si vymínil „desátku“ ze stříbrných mincí v Jihlavě ražených (v tomto případě pravděpodobně osminový podíl), ještě větším finančním zdrojem pak bylo stříbro pro Přemysla Otakara II. Ten ovšem do města i investoval a v roce 1270 vydal pro Jihlavu stavební řád – nejstarší v českých zemích, se vzorovým uspořádáním vznikajících královských měst s centrálním náměstím a pravoúhlou sítí ulic, řád, který dával radě města také právo bourat nepotřebné domy a stavět nové. Současně s městem vzniká i hradební systém, který dnes patří k nejzachovalejším u nás.

V bohatých městech rostly nejen hradby, ale i kostely. Nejinak tomu bylo v Jihlavě. Staví se hned tři velké církevní stavby – kostel sv. Jakuba Většího, vysvěcen 1257, kostel Povýšení sv. Kříže s klášterním komplexem dominikánů a kostel Nanebevzetí Panny Marie, rovněž s klášterním komplexem.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 4. 4. 2019, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Pavel Radosta
Téma: 
Výlety
Šumná historie Jihlavy
Číslo 2/2019
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz