Bezděz

a středověká hradní architektura

Vlastimil-Vondruska.jpgVítejte u nového seriálu, který pro Moji zemi připravil spisovatel a historik Vlastimil Vondruška, autor oblíbených historických románů a mnoha knih s historickou tematikou. Toulky přemyslovskými Čechami nám v dalších číslech přiblíží kolonizační města, středověkou vesnici, klášter, opevněný kostel nebo kutnohorské hornictví a mincovnu.

Ve 13. století, za vlády posledních přemyslovských králů, prošly naše země obrovskou proměnou. Z bezvýznamného knížectví, v němž se vládlo z hradišť s dřevěnými palisádami a nedalo se poznat, co je tržní osada a co pouhá vesnice, se stala moderní velmoc s kamennými hrady, městy a prosperujícím venkovem. Udělejme si pár výletů a rozhlédněme se kolem sebe očima poutníka, který putuje středověkou krajinou za vlády Přemysla II. Otakara.

Krajina od Mělníka a Mladé Boleslavi až k severní zemské hranici s Lužicí byla ještě ve 12. století zalesněná a řídce osídlená. Důvod byl prostý, nebyly tu žádné velké řeky, u nichž lidé původně sídlili. Protože však tudy vedla významná obchodní cesta z Lužice do Prahy, stály podél ní knížecí dvorce. Některé z nich časem získali do svého držení příslušníci knížecí družiny, z nichž se ve 13. století rekrutovaly šlechtické rody. Ty v podstatě tuhle část země ovládly, začaly sem zvát rolníky, nechávaly mýtit lesy a stavět zemědělské osady.

Přemysl II. Otakar budoval novou správní strukturu, která se už neopírala o šlechtu, ale o vlastní správní aparát. K němu patřili méně zámožní rytíři, pro které byla služba králi obživou, zámožnější měšťané (své peníze investovali do budování měst a vesnic a za to získávali vlivné úřady rychtářů) a také církev, především kláštery.

Protože byla velká část tohoto kraje až po Českou Lípu (tehdy Lipá) v majetku pánů Ronovců a Markvarticů, rozhodl se panovník celkem logicky obsadit strategický bod v srdci jejich držav, a tím byl homolovitý kopec ze znělcových vyvřelin zvaný Bezděz. Ve středověku neexistovaly katastrální mapy, a proto se hranice držav vymezovaly pomocí pevných bodů v krajině – řekou, zemskou cestou, vrcholem kopce a podobně. Existovalo dokonce ohraničení šlechtického majetku podle toho, kam ze svého hradu dohlédnou. Z Bezdězu mohl, obrazně řečeno, panovník dohlédnout úplně všude. Před očima měl panství pánů z Dubé, z Lipé, z Vartemberka. Středověk si potrpěl na symboly a tenhle byl naprosto zřejmý. Bezděz čněl rytířům před očima jako připomínka královské moci. Pochopitelně na něj hleděli s nelibostí.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 7. 2. 2019, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Vlastimil Vondruška
Téma: 
Historie
Bezděz a středověká hradní architektura
Číslo 1/2019
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz