Lidé jižní Moravy

TGM
Již neexistující socha TGM v Rudce u Kunštátu. Dnes jsou k vidění už jen boty.

Stálí čtenáři našeho časopisu jistě zaznamenali, že jižní Morava patří k našim nejčastějším redakčním cílům. Má to několik důvodů. Zaprvé, je to naše rodiště, místo našeho současného působiště. Zadruhé, v celostátním měřítku patří region po Praze k druhému nejnavštěvovanějšímu cíli domácí turistiky. A zatřetí – jižní Morava je prostě krásná. Tentokrát jsme se ovšem rozhodli neopěvovat vinohrady, barevné kroje nebo impozantní památky. Rádi bychom vám přiblížili několik známých i méně známých Jihomoravanů. Lidí, kteří kraj utvářeli a utváří stejně jako malebná krajina nebo města se svou historickou i moderní architekturou. 

Synáček Masaryk

Ještě předtím, než se možná nejslavnější Jihomoravan stal obdivovaným a respektovaným tatíčkem Masarykem, byl docela činorodým synáčkem.

Narodil se roku 1850 v Hodoníně. Pokřtěn byl ve zdejším kostele sv. Vavřince a na místě domku, kde se narodil, stojí od konce devatenáctého století školní budova, kde sídlí v současnosti střední uměleckoprůmyslová škola. Masaryk byl rodilý Čechoslovák – matka Terezie Kropáčková pocházela z Hustopečí, otec, panský kočí, ze slovenských Kopčan (ponechme stranou fámy, podle kterých byl Masaryk synem bohatého hodonínského statkáře nebo dokonce samotného rakouského císaře).

Jako dítě pobýval malý Tomáš se svými rodiči hned na několika místech jižní Moravy – v Mutěnicích, Čejkovicích, v Čejči nebo Kloboukách u Brna. Nižší reálku navštěvoval v Hustopečích. Masaryk krátce, ještě jako třináctiletý chlapec, zastával funkci učitelského pomocníka v hodonínské a čejkovické obecné škole. Ve Vídni se učil zámečníkem, potom v Čejči kovářem. Jeho inteligence a zvídavost ho ovšem předurčily ke kariéře vzdělance. Ve studiu to ovšem neměl poněkud zásadový chlapec jednoduché. Z brněnského gymnázia byl pro neshody se svým poněmčeným profesorem prakticky vyhozen a studia musel paradoxně dokončit ve Vídni, kde také posléze vystudoval na univerzitě filozofickou fakultu.

Ucelenou expozici o životě Tomáše Vlastimila Garrigua Masaříka Masaryka (všechna tato jména náš první prezident v průběhu svého života užíval) najdete v jeho rodném Hodoníně – v muzeu nesoucím Masarykovo jméno.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 4. 10. 2018, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Pavel Radosta
Téma: 
Regiony
Lidé jižní Moravy
Číslo 5/2018
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz