Národní geopark Broumovsko

Kocici-hrad.jpg
Kočičí hrad.

Broumovská vrchovina, jak se z pohledu geomorfologie nazývá členité hornaté území Broumovského výběžku a oblasti Žacléřska, představuje neobyčejně rozmanitý morfologický celek s pestrým reliéfem zdejší krajiny, který je přirozeným odrazem pestrosti geologické stavby a geologické historie tohoto území. A právě nevšední různorodost a přírodní bohatství významné geologické struktury, nazývané Vnitrosudetská pánev, společně s kulturní a řemeslnou historií celého kraje, se staly už v roce 2011 klíčovým motivem pro založení Geoparku Broumovsko, který se na jaře 2018 získáním certifikátu Ministerstva životního prostředí ČR stal Národním geoparkem Broumovsko a devátým členem sítě národních geoparků České republiky.

Bylo nebylo, takhle se Broumovsko rodilo

Geologická historie, kterou můžeme při toulkách Geoparkem Broumovsko mapovat díky bezpočtu i na pohled zajímavých skalních výchozů nejrůznějších druhů usazených (sedimentárních) i vulkanických hornin, začíná před více než 300 miliony lety v prvohorním období svrchního karbonu. V té době byla zdejší subtropická bažinatá území s vodními lagunami v podhůří nového mohutného hercynského pohoří bohatě zarostlá stromovými plavuněmi a kapradinami a intenzivně zanášena písčitými, jílovitými i štěrkovými říčními náplavy, přinášenými z erodujících horských oblastí. Střídavé přívalové nánosy nových sedimentů pod sebou, za postupného prohýbání dna laguny, pohřbívaly mohutné vrstvy organického rostlinného materiálu a ten v hloubce pod tlakem neustále se vršících dalších náplavů bez přístupu vzduchu pomalu, ale jistě uhelnatěl. V následujících obdobích se v příbřežních oblastech a na ostrůvcích stále naplavovaného materiálu začaly rozšiřovat již dřevnaté stromy – předchůdci našich jehličnanů. Spousty kmenů těchto stromů však byly opět smeteny říčními přívaly a zasypány vrstvami naplavených štěrkopísků. Bažinaté, bujně zarostlé subtropické laguny se spoustou drobných ryb a obývané též mohutnými, až metr dlouhými předchůdci dnešních mloků – krytolebci, se ve zdejším kraji rozprostíraly i v následujícím geologickém období permu na konci druhohor. V té době, někdy před 250 miliony let, však horotvorné procesy, dotvářející v oblasti současné severozápadní Evropy mohutné horstvo, způsobily rozpukání zemské kůry v jeho okraji a vzniklými puklinami se začala na povrch bouřlivě řinout žhavá láva. Po dlouhé období zde „pokojnými“ lávovými výlevy i velmi dramatickými vulkanickými erupcemi vznikalo rozsáhlé sopečné pohoří, aby se následně původní krajina močálů ponořila a celé rozsáhlé území zaplavilo druhohorní křídové moře. Stále však do něj, tehdy už klidnější, proudy řek přinášely z hornatého severozápadu nánosy jemného písku, který se ukládal na mělkém dnu, obývaném množstvím mořských mlžů, hlavonožců, ježovek a dalších tehdejších vodních živočichů. V následujících obdobích zemské procesy mocné vrstvy již zpevněných usazených hornin zprohýbaly a rozlámaly a nakonec definitivně vyzvedly nad mořskou hladinu. Novou suchozemskou krajinu pak už přírodní živly jen pozvolna, ale vytrvale obrušovaly a ohlazovaly do dnešní podoby.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 2. 8. 2018, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Redakce

ve spolupráci se Společností pro destinační management Broumovska, o.p.s./Geopark Broumovsko

Téma: 
Regiony
Národní geopark Broumovsko
Číslo 4/2018
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz