Festival RE:PUBLIKA

T-G-Masaryk.jpg
Symbol první republiky a patron velké brněnské výstavy Tomáš Garrigue Masaryk.

Před devadesáti lety bylo v Brně postaveno monumentální výstaviště a otevřena největší a dosud nepřekonaná výstava, jako manifestace hospodářských a kulturních úspěchů tehdy desetileté republiky. Letošní stoleté výročí samostatného státu se bude jistě slavit v celé zemi, ale nejpestřejší a nejrozsáhlejší program oslav připravilo město Brno. Jako před devadesáti lety opět na výstavišti, které zažije od 26. května do 17. června velkolepou, moderní, zábavnou i poučnou společenskou událost.

Za sto let samostatné existence potkala naše země léta vzepětí, euforie, útlaku, léta šedivá, černá i slunečná. Mimořádně významné dvacetileté období zažila od svého vzniku – nabytí svobody, po její ztrátu. Období první republiky. Dobu obdivovanou i zatracovanou, to podle hloubky historických znalostí, naturelu i politického smýšlení.

Každopádně, navzdory škarohlídům, první republika dokázala během velmi krátké doby skutečně výjimečné schopnosti. Nastala změna politického systému, úplně nová správa státu, raketový vzestup průmyslu i mezinárodní prestiže. Nová měna se stala evropským vzorem v pevnosti, tvrdosti i umělecké hodnotě. Nejvyšší představitel státu byl domácí i mezinárodní autoritou, kterou po jeho skonu země postrádala půl století.

Do krásy a významu rostla nejen Praha, jako hlavní město, ale i další regiony. Baťovo Zlínsko se stalo jedinečnou ukázkou nového přístupu k podnikání i životu. Plzeňská Škodovka, některé chemické závody v severních Čechách, zbrojařské firmy a další odvětví patřily ke světové průmyslové špičce. Světová hospodářská krize zasáhla Československo, jako jednu z nejvyspělejších zemí (devátou nejbohatší na světě!), bolestně a způsobila velké ztráty, ale po nejkritičtějším období na počátku třicátých let se opět a velmi rychle dostalo na přední hospodářské pozice.

Situace v Brně po skončení první světové války byla v rámci nové republiky poněkud komplikovaná. Brněnský svéráz národního uvědomění byl dán silným vlivem německé menšiny. Slovo menšina možná není tak úplně namístě, české a německé síly, alespoň co do počtu obyvatel, byly ve městě před první světovou válkou prakticky vyrovnané. Ještě v polovině listopadu 1918 se rakouský parlament pokusil vyhlásit Brno (a také Olomouc, Jihlavu a Znojemsko) za součást Rakouska. Jaké napětí a reakce to vyvolalo v obou táborech, tedy českém i německy mluvícím, to si lze snadno představit. Situaci částečně uklidnil až příjezd prezidenta Masaryka na konci roku 1918 a připojení okolních obcí a vytvoření tzv. Velkého Brna, ve kterém se už národnostní váha vychýlila směrem k Čechům. Ti následně získali ve volbách dvě třetiny hlasů oproti jedné třetině pro zastupitele, hlásící se k německé národnosti.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 5. 4. 2018, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Pavel Radosta
Téma: 
Regiony
Festival RE:PUBLIKA
Číslo 2/2018
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz