Kaple-Hvezda.jpg
Barokní kaple Panny Marie Sněžné na vrcholu Hvězda je citlivě umístěna do divoké přírody.

Broumovsko

krajina pískovcových skal a barokních památek

V rubrice Národní poklady jsme už psali o ledasčem. O sklářství, loutkách, síti knihoven nebo houbařské vášni. Poprvé ale jako poklad představujeme region. Plným právem. Je klenotem přírodním i architektonickým. Je to kraj plný jedinečných skalních měst i výjimečných barokních památek. Kraj, který má srdce, paměť a plnou náruč tajemství, jak pravil Alois Jirásek, klasik, který zde pobýval.

Broumovský výběžek ve východních Čechách, ohraničený věncem hor Javořích, Stolových a Jestřebích, je malebná krajina s ostrůvky divoké přírody, známá především svými rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou architekturou. Staleté osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné oblasti, jedinečné v rámci celé naší země. Mozaika lesů a zemědělských pozemků, doplněná menšími sídly a liniemi stromořadí, remízky a drobnými stavbami, je protkaná sítí potoků a ozdobená skupinami skal a tajemnými skalními městy. Jako strážci se nad ní tyčí stolové hory Ostaš, Bor a Hejšovina.

Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, první proslulé rozsáhlým skalním městem, druhé podivuhodnými skalními útvary, jsou nejcennějšími částmi zdejší přírody. Na specifický pískovcový reliéf a s ním související inverzní klima jsou vázány i vzácné druhy rostlinné a živočišné říše. Na stovkách lokalit je zaznamenán výskyt vzácných a zranitelných druhů, rozmanitých biotopů a zajímavých výtvorů neživé přírody. V hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda (vždyť území Broumovského výběžku patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody). To vše jsou důvody, proč se Broumovsko roku 1991 stalo chráněnou krajinnou oblastí.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 3. 8. 2017, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Martina Kobzová
Téma: 
Regiony
Broumovsko