Mapka.jpg

MÍSTO BITVY

To kdyby tak někdo věděl... Kandidátů je ale mnoho.

DATA A FAKTA

ROK: 805, možná ale i 806

KDO S KÝM: proti českému knížeti (Lechovi?) se vydal expediční sbor Karla Velikého.

DŮSLEDKY: české země začaly být natrvalo spojeny se západní Evropou

MOJE ZEMĚ č. 3/2011

WOGASTISBURG:
ZTRACENÁ BITVA (631)

První opravdu velké vítězství slovanského živlu! Ovšem pod vedením franského kupce Sáma.

Novy_serial_0.jpg

PŘÍŠTĚ

MOJE ZEMĚ č. 3/2012

PORÁŽKA NA MORAVSKÉM POLI
(U SUCHÝCH KRUT, 1278)

České království mohlo být velmocí.  Zničila smělé plány zrada?

MOJE ZEMĚ č. 4/2012

HUSITÉ VÍTĚZÍ U ÚSTÍ NAD LABEM (1426)
Po téhle srážce už husité nemuseli bojovat, křižáci vždy utekli.

MOJE ZEMĚ č. 5/2012

NEŠŤASTNÁ BITVA NA BÍLÉ HOŘE (1620) 
Proč tady české vojsko prohrálo tak ostudným způsobem?

MOJE ZEMĚ č. 6/2012

PORÁŽKA U CHOTUSIC (1742) 
V důsledku bitvy přišlo české království o většinu Slezska.

CANBURK

BITVA NEBITVA
VÍTĚZSTVÍ NEVÍTĚZSTVÍ

Titulek zní jako citát z ruské pohádky nebo některý z Klausových novotvarů – v podstatě je ale pravdivý. Nejdůležitější vojenská srážka prvního tisíciletí na našem území je stále obklopena otazníky, jež se možná už ani nepodaří rozluštit…

Canburg
Text dávné kroniky Chronicon Moissacense z roku 805 v kapitole 12 praví: „Slovanský národ, jenž válkou jest sdostatek divý, bývá nazýván Čechové, je drzý a nespolehlivý, dráždí Franky a popudí na sebe hněv Karla Velikého.“

Po konci slavné éry knížete Sáma upadla česká kotlina znovu do jakéhosi ospalého bezčasí. Probudil ji z něj až v roce 805 franský král Karel Veliký, největší dobyvatel své doby. Samozřejmě že dostal zálusk i na Čechy.

Tři po suchu, čtvrtý po vodě

Když Karel Veliký zničil mocnou říši Avarů, rozhodl se jen tak mimochodem spolknout i malé Čechy. Tedy ne že by u nás chtěl vládnout – po daních, či spíše výpalném odtud však zatoužil.

V roce 805 proto poslal do „Behaim“ (Čechy) čtyři expediční armádní sbory o celkové síle víc než 30 000 mužů. Na svoji dobu a daný region to byla obrovská síla, které Čechové dost dobře nemohli čelit. O důležitosti výpravy svědčilo, že v jejím čele stál králův syn Karel Mladší.

Franští ozbrojenci se na naše předky po zemi valili ze tří stran. Hlavní síly táhly podél Ohře. Sasové šli přes Krušné hory a dál údolím řeky Bíliny. Bavoři posílení Alamany a Burgundy pochodovali Zlatou stezkou přes dnešní Strakonice na Plzeň a Rakovník. Čtvrtý oddíl se plavil proti proudu Labe.

Až dotud se ve zprávách, zachovaných v kronice z benediktinského kláštera ve francouzském Moissac (ale jen v opise) docela orientujeme.

Pak ale přichází na scénu záhadné slovo Canburg. Nejstarší známý místní název na území dnešního českého státu. Jenomže vůbec nevíme, kde to je. Podle pramenů zřejmě kdesi u soutoku řek Labe a Ohře. Ale možná také na docela jiném místě?

Napodruhé jsme zaplatili

Canburg je jméno hradiště či hradu, u kterého došlo k čemusi jako bitvě mezi Franky a Čechy. Frankové důkladně vyplenili a poničili celou krajinu – v tom byli profesionálové.

Češi se ovšem chovali tak trochu jako o tisíc let později Rusové, když bojovali s Napoleonem. Nechali Franky plácat se uprostřed spálené země a namísto pořádné bitvy je vyčerpávali spoustou šarvátek. V jedné z nich sice padl český kníže Lech (mimochodem není jasné, zda slovo „lech“ bylo jeho jménem, či titulem), ale celkově našinci neprohráli.

Vyhladovělí a uštvaní Frankové po 40 dnů obléhali Canburg, než museli z Čech odtáhnout, aniž dosáhli vavřínu vítězství. Podle dobových zvyklostí byl vítězem ten, kdo po bitvě zůstal na bojišti – což byli rozhodně naši borci.

Co na tom, že o rok později přitáhli Frankové pod velením dalšího Karlova syna – Pipina – znovu a už to taková sláva nebyla. Podle dochovaných záznamů to vypadá, že se Češi diplomaticky domluvili na placení daní, aniž došlo k nějakému většímu vojenskému střetu.

To je sice samo o sobě nepříjemné a ponižující (byť tehdy platila Karlu Velikému daně téměř celá Evropa). Na druhé straně se však právě v této chvíli započalo naše pevné napojení na Západ. Bez „dohody“ s Franky bychom dnes mohli být v pozici třeba Běloruska.

Psí hrad? To je psina…

Canburg

Význam bitvy nebitvy a o rok pozdějšího tažení byl ale takto doceněn až v 19. století, kdy se také začalo s usilovným hledáním Canburgu. Snad opravdu ležel na soutoku Ohře a Labe. Nebo možná u Kadaně, na Oškobrhu, na Kokoříně, u Mšena, poblíž Litoměřic, Lovosic, Libice nad Cidlinou či na dobrém půl tuctu dalších míst? Badatelé hledali kopce u různých Kanínů či Kunínů, ba dokonce u Pšova (to pro případ, že by Can-burg latinsko-německy znamenal „psí hrad“).

A to ještě historikové dobře vědí, že si raně středověcí mniši či jejich pozdější přepisovači mohli snadno splést Labe s Vltavou anebo jinou řekou, název hradiště Canburg zapsat pomýleně či si ho docela vymyslet.

I přes to všechno ale víme, že Canburg je nejstarší zapsané jméno místa u nás a že boje kolem něj předznamenaly naše připojení k západokřesťanské civilizaci.
Za obojí buďme vděční…

Ivo Bartík
Téma: 
Historie
Canburg
Číslo 2/2012
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Ediční plán 2021

1/2021 vychází 4. února
2/2021 vychází 1. dubna
3/2021 vychází 3. června
4/2021 vychází 5. srpna
5/2021 vychází 7. října
6/2021 vychází 2. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Ediční plán 2021

1/2021 vychází 4. února
2/2021 vychází 1. dubna
3/2021 vychází 3. června
4/2021 vychází 5. srpna
5/2021 vychází 7. října
6/2021 vychází 2. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz