Cyril_a_Metodej_seznam.jpg

TŘEBOŇ

hlavní město rybníkářství.

Trebon-Dum-Stepanka-Netolickeho-1.jpg
Dům Štěpánka Netolického na třeboňském náměstí.

Klepe na dveře UNESCO

Na chvíli si od sportu odpočineme. Podíváme se do města, které aspiruje s okolní krajinou na zápis do seznamu kulturního dědictví UNESCO a nedávno k němu udělalo další krok. Třeboň a její tradice rybníkářství.

ŠTĚPÁNEK NETOLICKÝ

Zřejmě známějším třeboňským rybníkářem je Jakub Krčín. Ale jeho předchůdce Štěpánek Netolický, respektive jeho dílo, za Krčínem nijak nezaostává. Josef Štěpánek Netolický, jak zní jeho plné jméno, se narodil v roce 1460 v Netolicích, v poddanské rodině. Do služeb Rožmberků vstoupil jako myslivec. V roce 1496 sbíral zkušenosti rybníkářského řemesla při stavbě rybníku Velký Tisý. O devět let později se stal novým třeboňským porybným, fišmistrem. Vypracoval návrh na zdokonalení hospodaření na rybnících i projekty na nové rybniční soustavy. Na svém kontě má jak stavby nových rybníků, tak úpravy stávajících vodních děl. Podílel se též na modernizaci městského opevnění. Jeho věhlas údajně sahal i za hranice. Za nejvýznamnější dílo Štěpánka Netolického je považována Zlatá stoka, která nahání a vypouští všechny hlavní rybníky Třeboňska. Délka tohoto umělého kanálu je zhruba 45 kilometrů. Jeho sklon na jeden kilometr je pouhých 28,5 cm!

Tím dalším krokem je otevření kompletně zrekonstruovaného domu Štěpánka Netolického a současně expozice Centra Třeboňského rybníkářského dědictví. Dům, ve kterém významný tvůrce rybniční soustavy Třeboňska skutečně bydlel, si v následujících stoletích, hlavně v tom dvacátém, užil své. Dům byl opraven z prostředků Integrovaného operačního programu. Jeho rekonstrukce tak byla mimořádně náročná nejen na finance, ale i na architektonický, stavební a restaurátorský um. Původně gotický, později renesanční objekt je dnes možná v nejlepší kondici od šestnáctého století. Interaktivní expozice v něm postavená nabízí návštěvníkům informace a dokumenty vztahující se k osobnosti Štěpánka Netolického, krajině Třeboňska a její historii, k tématu rybníkářství a vodohospodářství. Další obsahovou náplní objektu jsou i aktuální výstavy, kulturní a společenské akce. Během sezóny se můžete podívat na výstavu Anifilmu (Mezinárodní festival animovaných filmů) režiséra a výtvarníka Václava Mergla a po ní na grafiky Adolfa Borna. V září a říjnu se představí expozice cestovatelů Hanzelky a Zikmunda a výstava afrického umění.

Rybníkářství je fenoménem Třeboňska. Utvářelo krajinu, živilo obyvatele (místní i přespolní při stavbě rybníků) a zanechalo nám dědictví, které, troufám si tvrdit, užíváme plnou měrou. Šestnáct rybničních soustav s přibližně pěti sty rybníky, množství chráněných území (včetně mezinárodní ochrany v podobě biosférické rezervace), čistý vzduch, zachovalá příroda, to všechno tvoří z Třeboňska krajinu, která nemá ve střední Evropě obdoby. V létě ji brázdí desítky tisíc turistů na kolech, pěšky, dokonce i na koních. Užívají přírodních vodních ploch i blahodárných účinků vyhlášených lázní Bertiných i větší Aurory. Lákadlem je samozřejmě i samotné město Třeboň, město Rožmberků, renesance, rybích specialit, dobrého piva a Světa za humny. Světem je myšlen rybník, ale tak trochu i přibývající návštěvníci z blízké i vzdálenější ciziny.

Trebon-Dum-Stepanka-Netolickeho-2.jpg
Dům Štěpánka Netolického na třeboňském náměstí.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 7. 4. 2016, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes (Alza.cz)

Pavel Radosta
ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
Téma: 
Regiony
Třeboň
Číslo 2/2016
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz