Kralovska-venna-mesta.png

Hradec Králové

Sérii pozvánek do královských věnných měst uzavírá Hradec Králové. Výjimečnost tohoto města sahá do dávné historie a podíl na ní mají nepochybně i české královny. Snad to byly i ony, které daly základ eleganci a citlivému uspořádání města. A zdařilé kroky při jeho budování pokračovaly a pokračují do současnosti. Přesvědčte se sami a zavítejte do příjemného města na soutoku Labe a Orlice.

Hradec-Kralove-letecky.jpg
Rekonstrukce-bitvy-u-Hradce-Kralove-1866.jpg
Bitevní scéna na bojišti u Hradce Králové 1866.

Městská práva získal Gradec roku 1225 od Přemysla Otakara I., což z něj činí jedno z nejstarších českých měst. Ve 14. století pak patřil Hradec Králové k nejvýznamnějším městům v českém království. V roce 1306 se stal královským věnným městem, v němž pobývaly české královny Eliška Rejčka a rovněž poslední manželka Karla IV. Eliška Pomořanská. Dvojnásobná královna – vdova Eliška Rejčka se stala štědrou mecenáškou města a právě ona založila roku 1307 kostel sv. Ducha, cihlovou gotickou trojlodní stavbu se dvěma mohutnými věžemi, která je dnes společně s renesanční Bílou věží dominantou historického centra. Mimochodem, v tomto chrámu byl roku 1424 dočasně pohřben husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.

Tvář Hradce Králové se výrazně změnila za vlády Josefa II., který rozhodl o přestavbě města na vojenskou pevnost. Pro účely pevnosti byly oba toky Labe a Orlice přemístěny, aby mohlo být jádro města uzavřeno do souvislého pevnostního valu ve tvaru osmicípé hvězdy. V době ohrožení mělo být okolí města zatopeno, proto byly vybudovány inundační (zátopové) kotliny. Věrný model města v době pevnosti (autora Františka Žaloudka) je k vidění v Muzeu východních Čech. Barokní pevnost sloužila až do roku 1866, kdy se odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské války na Chlumu, poté se začala bourat. Po stopách tohoto období se můžete vydat v rámci městského procházkového okruhu (s názvem Pevnost), který vás na trase dlouhé pět a půl kilometru provede po dvaceti pevnostních pozůstatcích.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 4. 2. 2016, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes (Alza.cz)

Martina Kobzová
Archiv Statutárního města Hradec Králové

Ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové.

Téma: 
Výlety
Hradec Králové
Číslo 6/2015
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2021

1/2021 vychází 4. února
2/2021 vychází 1. dubna
3/2021 vychází 3. června
4/2021 vychází 5. srpna
5/2021 vychází 7. října
6/2021 vychází 2. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 10 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 40 tisíc za číslo, 60 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2021

1/2021 vychází 4. února
2/2021 vychází 1. dubna
3/2021 vychází 3. června
4/2021 vychází 5. srpna
5/2021 vychází 7. října
6/2021 vychází 2. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz