Kapitan-Stepan-Rusnak.jpg
Štěpán Rusňák – kapitán na Vltavě.

Kolikrát jste z pražských nábřeží pozorovali čilé dění na Vltavě? A napadlo vás jít se svézt na některou z těch lodí? Pokud ne, rozhodně tak udělejte. Jedním z  těch, kdo se zde stará o vaše bezpečí i zážitek, je Štěpán Rusňák, ředitel Pražské paroplavební společnosti, velmi všestranný muž na svém místě.

Kapitán

Pražské paroplavební společnosti

Štěpán si nevzpomíná, že by se jeho dětské sny o budoucím povolání jakkoli týkaly řízení parníků. Lodě a krása pražské Vltavy si ho přitáhly až později, v době univerzitních studií. Ale jak se ukázalo, v jejich rodě to není zase tak úplně výjimečná profese. Mezi blízkými předky má legendárního československého námořního kapitána Milana Rusňáka, který mnohokrát obeplul celý svět, a také svého jmenovce prastrýce Štěpána, kapitána proslulé dunajské plavby. S tím prvním jsou  navzdory jeho úctyhodnému věku dodnes v čilém kontaktu. S tím druhým se nikdy nesetkal, ale zdědil jeho kapitánský dalekohled, který používá.

Doživotní obdiv, respekt a lásku k přírodě, jako jedné z nejhlubších hodnot, získal ve skautském oddílu a zde padlo i zásadní rozhodnutí odborně ji poznávat během studia biologie. Příroda zvítězila nad ostatními obory, které jsou tradičně v kurzu, nebo třeba teologií a filozofií, ke kterým byl veden svým velkým životním vzorem – dědečkem, který byl evangelickým farářem.

„Ti nejúspěšnější z nás nenásledují pouze nějakou cestu, ale ujišťují se, že je jasná i pro ostatní. Možná není nic přínosnějšího, co bychom mohli pro druhé udělat, než ‚nést světlo‘ na cestě i jim. Všichni se zkrátka toužíme dostat na místo, které dává smysl.“

Parnik-Vysehrad.jpg
Do flotily Pražské paroplavební patří také nejstarší loď na Vltavě a nově také kulturní památka – parník Vyšehrad. Vpravo jeho kolegyně, loď Vltava.

Už za studií začal pracovat, aby si mohl financovat výjezdy na studijní pobyty do zahraničí na zajímavá místa, kde chtěl získat inspiraci, nové zkušenosti, kontakty, procvičit si jazyky, ale především naučit se přemýšlet v jiných a širších souvislostech, než kterými jsme byli na sklonku komunistického režimu ovlivňováni. A pracoval kde jinde než na Vltavě u menší konkurenční společnosti jako „malý kapitán“ a průvodce. Do vedení Paroplavby tak vstupoval už s desetiletou praxí v pražské lodní dopravě. „Naše školy dvacet let po revoluci vychovávají zaměstnance a náprava tohoto stavu bude dlouhá. Měli bychom najít odvahu podnikat a uvážlivě investovat. Nepracovat pouze pro peníze a jistoty, ale pro finanční svobodu, která nám dá možnost se svobodně rozhodovat,“ říká po svých zkušenostech Štěpán.

„Říká se, že člověk je průnikem šesti lidí, se kterými tráví ve svém životě nejvíc času. Snažím se proto obklopovat takovým osobnostmi, které mě obohacují a mohu se od nich učit. Tento ‚kruh‘ je jednou z největších radostí v mém životě.“ Míněna je zejména parta cestovatelů, se kterou například absolvoval expedici za lovci lebek na hranice Nagalandu a Barmy, první přelet Čechů z Vánočního na Velikonoční ostrov či loňský trek pod K2, plavby po Amazonii a Galapágách. „Pokud dokážeme najít pozitivní přístup k neznámému, když se dokážeme odhodlat udělat první krok do neznáma a najít cestu k neznámému člověku, přinese nám to nové poznání: něco pochopíme, něčemu se můžeme naučit, může nás to udělat lepšími.“

Nejraději však vzpomíná na toulky po naší zemi s cestovatelskou superstar Miloslavem Stinglem, se kterým spolupracuje na přípravě jeho autobiografie. Mimoto se řadu let věnuje genealogii, a to nejen vyhledávání údajů o předcích, ale celé historii v širším kontextu. Snaží se o své výsledky dělit, předkládat je zajímavým způsobem i ostatním, například přepsáním do knihy od některého historika, nebo je nechat namluvit známými herci. „Úspěch je, když člověk dokáže vizi dostat od já k my. To je výzva. Úspěšní lidé často nedokáží přenést vizi a nechají si ji pouze pro sebe. Ale správně bychom měli naše vize přenášet od nás k ostatním.“

V rámci paroplavby i mimo ni často organizuje nevšední kulturní akce a spoluprovozuje také cestovní kancelář, která umožňuje zahraničním hostům Prahy navštívit ta nejnepředstavitelnější a jinak těžko přístupná místa spojená s nějakým výjimečným zážitkem. A jak to všechno zvládá? „Abych vším, čím jsem, byl rád, je pro mě nezbytnou nutností pečlivě si svůj čas a činnosti plánovat. Zastávám názor, že kdo chce dojít opravdu daleko a dosáhnout v životě úspěchu, musí si ho naplánovat.“

V současnosti své síly soustředí na budoucí oslavy 150. výročí založení Pražské paroplavební společnosti, jehož součástí budou kniha pro děti o životě na Vltavě, sraz historických parníků z celé Evropy, stavba parní železnice na pražských náplavkách a moderně pojatá multimediální výstava, která zůstane v historickém přístavišti na Rašínově nábřeží jako plovoucí muzeum.

„Lidi nerespektují pozici. Jejich výkony si není možné vynutit pozicí, mocí nebo pravidly. To, co funguje, jsou pravé a ryzí hodnoty, podle kterých člověk, který je vede, žije.“

Kromě své lásky k Vltavě, cestování a fotografování se dodnes také věnuje drobné vltavské ornitologii a pravidelně se účastní sčítání a kroužkování vodních ptáků v okolí Karlova mostu. Bílou uniformu pražských parníků rád občas vymění za bílé tenisové trenky nebo dlouhé golfové kalhoty.

No řekněte, kdo z nás může, podobně jako Štěpán, říci: „Já dnes žiju svůj sen. Bůh mě dostatečně pokořil, že dnes si této pozice natolik vážím, že žádná vyšší a lepší pro mě momentálně neexistuje.“

Lod-Vltava.jpg
Loď Vltava.
Jitka Taussiková
Pavel Radosta
Archiv Pražské paroplavební společnosti
Téma: 
Lidé
Kapitán Pražské paroplavební společnosti
Číslo 5/2013
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz