Skautska-lilie-na-Staromestskem-namesti.jpg
Skautská lilie na Staroměstském náměstí.
Junak-logo-s-nazvem-Skaut.jpg

Ruce od smoly, noční hlídky se štěkajícími srnci, ešusy plné lívanců s borůvkami, nerozlučná přátelství, dobrodružství a nezapomenutelné zážitky. Na skautské tábory se každoročně vypraví více než 25 000 dětí a 7 500 dospělých. Ti, bez nároku na honorář, často obětují dovolenou, aby mohli strávit alespoň týden či dva mezi svými, mezi skauty. Počet dětí, které propadly kouzlu skautského dobrodružství, každoročně roste. Objevte mix dobrodružství a výchovy, který funguje již sto let. 

Sto let

dobrodružství

Skauting-1.jpgSkauting-1.jpgSkauting-3.jpg
Skauting, to je odvaha, dovednosti a přátelství.

Český skauting v minulém roce vykročil do dalšího století, uplynulo totiž 101 let od prvního skautského tábora, na který se učitel Antonín Benjamín Svojsík vydal s třinácti chlapci. Na víc než měsíc, pěšky, s károu naloženou materiálem pro stavbu. Jeho snem byla mimoškolní činnost, která by podporovala rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, morálních, intelektuálních a sociálních schopností ruku v ruce s těmi tělesnými. Tak aby byli připraveni plnit povinnosti vůči sobě samým, bližním, vlasti, přírodě, lidskému společenství.

Jeho přání se splnilo měrou vrchovatou. Skauti mají za sebou 100 let činnosti, a to i přes tragickou zkušenost s totalitními režimy, kdy byl skauting opakovaně zakázán a jeho členové a členky mnohdy velmi tvrdě perzekuováni. Organizace se vždy velmi rychle obnovila a pokračovala ve skautské činnosti a výchově dalších generací mladých lidí.

Co však dělá skauting natolik atraktivním, že i v době přetlaku zájmových kroužků, mimoškolních činností a života on-line vstupuje každoročně do oddílů více kluků a holek? Mnoho rodičů čím dál tím více oceňuje, že skauting jejich dětem nabízí výchovu k univerzálním hodnotám, jako jsou pravda, láska, přátelství, fair play, zodpovědnost za sebe i druhé, což je něco, co v dnešní společnosti stále častěji postrádáme. Pravidelné výpravy a letní tábor zase zaručují dostatek pobytu v přírodě a přirozeného pohybu. Nebo také získání praktických dovedností – uvařit, nasekat dřevo či umět používat mapu – to se přece může často hodit. Celoroční společná činnost pak znamená sehranou a bezpečnou partu – odpadá tedy strach, že ratolest tráví víkend nebo i čtrnáct táborových dnů s někým cizím nebo v kolektivu, do nějž nezapadla. Mnozí rodiče také oceňují, že ve skautském oddíle nejde o výkon, ale každý tam může najít svoje místo – v něčem vynikat a v něčem se naopak přiučit od ostatních. Ať již je plachý, trochu nemotora nebo třeba koktá.

Že je skautská výchova sympatická rodičům, možná nebude až takové překvapení. Co ale dělá ze skautingu něco, co si děti i po sto letech od vzniku zamilují? A často natolik, že z oddílu plynule přejdou do jeho vedení, a posléze si v produktivním věku berou dovolenou a vydávají se na tábor? Skauting dětem slibuje dobrodružství, zábavu, zážitky, kamarádství, a to vše navíc daleko od máminých sukní. Obyčejná honička se pak promění ve fantastické drama, bukový les v Hobitín, kluci a holky v pravěké lovce nebo indiány, kteří zažijí první spaní pod hvězdnatou oblohou nebo překonají strach při první noční hlídce. Parta kamarádů a dobrodružné výzvy, pobyt v přírodě – to jsou prostředky umožňující vedoucím vychovávat jaksi mimochodem, tak, že to děti často ani nepoznají. I když doma je pro ně pomoc s nádobím za trest, na táboře je to s dalšími dětmi vlastně legrace, a koneckonců rychle pochopí, že kdo si nádobí neumyje, nemá se druhý den z čeho najíst.

SKAUTSKÝ SLIB

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven (a) pomáhat vlasti i bližním.“ (dobrovolný dovětek „K tomu mi dopomáhej Bůh.“)

Skauting má ovšem co nabídnout v jakémkoliv věku – starší holky a kluci se odhodlávají k prvním nejistým krůčkům na cestě sebepoznání. Ty mohou být snazší, pokud své dětské příběhy zažívají s partou souputníků a dospělými, jimž věří. Mezi lidmi, jež vás dobře znají, je jednodušší hledat sám sebe. Chlapcům skauting pomáhá s iniciací, tj. s přechodem do dospívání, složením skautského slibu, převzetím funkce v oddíle a s ní i zodpovědnosti za mladší kamarády, plněním výzev, jako jsou slavná Tři orlí pera. Dospívajícím skauting nabízí mnoho – setkání se skauty a skautkami z jiných koutů světa, příležitost vyzkoušet si zajímavé projekty, naučit se vést a být veden. Ve skautském oddíle navíc získají kromě praktických dovedností nezanedbatelné sociální návyky – zlepší své komunikační dovednosti, naučí se pracovat v týmu, respektovat druhé. Mnoho z těchto vlastností ocení ve svém následném dospělém osobním i profesním životě. „Ve skautu jsem se naučil hlavně něčemu, co dnes chybí mnohým politikům. Jak víte, v družině vodních skautů se postupuje od plavčíka až po kormidelníka. Kormidelník má už velkou odpovědnost za celou družinu, rozhoduje, ‚poroučí‘, ale nejprve se jako plavčík naučil poslouchat. A to je moc důležité. Umět se vžít do situace svých mladších kamarádů, svých podřízených,“ říká Václav Pačes, bývalý předseda Akademie věd ČR a předseda Učené společnosti ČR. Junácká organizace dbá na vzdělávání svých vedoucích – každoročně pořádá kurzy, kde mladí mohou získat znalosti z oblasti psychologie, bezpečnosti, řízení týmu, zdravovědy, hospodaření, práva a dalších oborů.

SKAUTING V ČR

48 tisíc členů ve 2 108 oddílech

 přes 25 000 dětí na letních táborech

 Junáka podporuje 7 500 dobrovolníků

SKAUTING VE SVĚTĚ

nepřetržitý růst od roku 1907

 skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích

 na světě je celkem 40 milionů skautů

Dospělým nabízí skauting především radost z dobrovolnictví, z poskytnutí své profesní odbornosti či zkušeností, jež načerpali ve skautingu i mimo něj. Mnozí z nich skauting nikdy neopustí nebo se k němu rádi vracejí, jak je to jen možné. V dospělosti si totiž velmi dobře uvědomí, co všechno jim skautský oddíl přinesl, a často chtějí to, co sami dostali, dopřát i dalším dětem. A nemluvíme jen o získaných dovednostech, ve skautských oddílech se mnohdy rodí přátelství na celý život. Najdete zde přátele, s nimiž vás v deseti letech bavilo dělat lumpárny, prožívali jste první dobrodružství a dětské lásky, v dospělosti pak sdílíte pohled na svět, ctíte stejné hodnoty a navíc vás pojí neuvěřitelná řada společných zážitků – dobrých i těch horších, takových, na které se nezapomíná. Ne nadarmo se říká: jednou skautem, vždycky skautem. Je těžké zachytit, v čem kouzlo skautingu tkví, jisté ovšem je, že funguje. Dneska stejně jako před sto lety.

Více informací nebo nejbližší oddíl můžete najít na www.skaut.cz.

Kronika-bratri-Havlove-1951.jpg
Po únorovém převratu hledaly přeživší skautské oddíly jen s námahou své krytí. Možností, kde se po zákazu uchytit, bylo velmi málo. Kromě tajných setkání bez oficiálního zaštítění, kterých se ale odvážil jen málokdo, to byl především Svaz pro spolupráci s armádou a Sokol. I tam byly oddíly pod různou kontrolou a hrozba zákazu neustále visela ve vzduchu. Do Sokola přestoupil také 21. skautský oddíl z Prahy, jehož členy byli i bratři Havlové. V kronice z r. 1951 je vidíme na velikonoční výpravě. Václav Havel – Chrobák je na snímku vpravo, vlevo stojí jeho bratr Ivan, přezdívaný Puzuk.

Z HISTORIE SKAUTA

Skauti-1911.jpg
Pravděpodobně nejstarší snímek českých skautů pochází z fotoaparátu A. B. Svojsíka, z předprázdninového období roku 1911. Tábořiště se prý nacházelo v Prokopském údolí, ale dnes tam žádný vodopád nenajdeme. Pokud by někdo dokázal určit místo přesněji, ozvěte se, budeme velmi rádi.
Divci-skauting-1915.jpg
Rok 1915, kdy holky vyhrály svůj boj za dívčí skauting. Zní to skoro jako námět na film: nejdřív romantická zahleděnost Vlasty Štěpánové do Vaška Jelena, vůdce pražské Dvojky, s níž Vlasta prožila nejednu výpravu a kde se zrodila touha po dívčím skautingu. Oba pak přesvědčují Annu Berkovcovou, aby silou své emancipované osobnosti vznik této instituce zaštítila. Ta souhlasí a 11. ledna 1915 je založen dívčí odbor. Vše vrcholí v létě na prvním dívčím táboře u Živohoště, kde Vlasta Štěpánová (na snímku se sekyrou) může konečně vyrobit svou první podsadu. No řekněte, neměly to tehdy holky krásné sny?
Prazsky-oddil-Dvojka-1918.jpg
Pražský oddíl Dvojka je veřejně známý především spojením s Jaroslavem Foglarem – Jestřábem, který do oddílu přešel v roce 1925. Oddíl ovšem fungoval před jeho příchodem. Už tehdy šlo o prestižní uskupení, kterým prošlo mnoho budoucích osobností Československa a skautingu. Jednu z nich můžete vidět i na snímku z roku 1918, kdy Dvojka navštívila básníka Viktora Dyka. Vpravo stojí Prokop Drtina – Popek, budoucí vůdce Dvojky, který se v roce 1945 stal ministrem spravedlnosti. 
Jestrab-u-stanu.jpg
 A fotografie samotného Jestřába. Podsady na svých táborech používala i Dvojka, s tím, že Jestřáb si tu svou rozšířil do obou stran o malé přístěnky, na které, jak můžete vidět na snímku ze Sluneční zátoky z roku 1931, byl patřičně hrdý.
Divci-skauting-1932.jpg
Významný rozvoj dívčího skautingu spadá do počátku třicátých let. Tehdy tvořil dívčí skauting co do počtu oddílů pouhých 10 % členské základny. Že se dívčí skauting stále opíral o bratrskou podporu, vidíme na snímku sborového vůdce Siky s „jeho“ sestrami. Tomu ovšem mělo postupně odzvánět a skautky se více a více stavěly na vlastní nohy a vyžadovaly větší rovnoprávnost i samostatnost.
Palac-Skaut-Vodickova-ulice.jpg
V roce 1936 Československo navštívil E. T. Seton. Před Vánocemi dorazil do Prahy muž, který je považován za spoluzakladatele skautingu a otce woodcraftu. Skauty během pobytu několikrát navštívil jak v klubovnách, tak v paláci Skaut (Vodičkova ul. č. 6). V domě, jehož přestavbu na počátku 30. let řídil Svojsíkův bratr, bylo skautské ústředí, sportovní a turistický obchod (na snímku) a také Bio skaut, kde se promítaly filmy. Sloužil také divadlu a přednáškám (dnes zde sídlí divadlo Minor). Seton v něm 23. 12. přednášel o životě v pralese, což doprovázel diapozitivy, ukázkami tanců a napodobováním hlasů ptáků.
Skauti-1943.jpg
Za protektorátu byl skaut zakázán a část členů se zapojila v duchu svého slibu do odboje. Významná, tzv. Zpravodajská brigáda vznikla v roce 1943 spojením skautské odbojové skupiny Zbojník se skupinou Veleslava Wahla. Její členové se zdokonalovali v odbojové činnosti, včetně cvičení s replikami zbraní, jak vidíme na snímku vlevo. Na konci války brigáda výrazně zasáhla do Pražského povstání. Veleslav Wahl byl v roce 1950 popraven – za účast v protikomunistickém odboji.
1-Kcs-1967.jpg
V roce 1956 se na nejpoužívanějším československém platidle objevila skautka, vězněná v tu dobu komunistickým režimem. Jednalo se o Bedřišku Synkovou – Bejbinu, odsouzenou v procesu se střediskem Ostříž v r. 1954. Podle její fotografie vyhotovila sochařka Marie Uchytilová návrh nové jednokorunové československé mince, kterou přihlásila do tehdy vypsané veřejné soutěže. Návrh byl vybrán a Češi a Slováci s mincí několik desítek let platili. Bedřiška Synková ovšem až po svém propuštění v roce 1959.
Skautska-lilie-tetovani.jpg
Po roce 1968 byla skautská lilie znamením vzdoru i ohrožením existence. Míst, kde se v 70. a 80. letech bylo možné potkat se skautskou lilií, nebylo mnoho. Kromě domácích knihovniček, sběren a menšinových burz existovalo jen pramálo příležitostí. Proto se nelze divit skryté radosti, kterou zahlédnutí lilie působilo. Občas se zjevila i na oblečení, především trampů, ale byli i lidé, kteří s ní napevno spojili celý svůj život, jako muž na snímku focený po 20 letech.
Redakce
Archiv Junáka
V. Petr
R. Balcarová
M. Fanta

Ve spolupráci s tiskovým oddělením Junáka

Téma: 
Lidé
Sto let dobrodružství
Číslo 5/2013
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Ediční plán 2021

1/2021 vychází 4. února
2/2021 vychází 1. dubna
3/2021 vychází 3. června
4/2021 vychází 5. srpna
5/2021 vychází 7. října
6/2021 vychází 2. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Ediční plán 2021

1/2021 vychází 4. února
2/2021 vychází 1. dubna
3/2021 vychází 3. června
4/2021 vychází 5. srpna
5/2021 vychází 7. října
6/2021 vychází 2. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz