Erb-Albrechta-z-Valdstejna.jpg

Osud českého šlechtice dojímal romantiky, naši národovci k němu však právem přistupovali s rozpaky. Co zastavilo geniálního manažera, který se neobtěžoval charakterem ani svědomím, jen pár kroků od dosažení české koruny? Podle řady expertů jediná věc: pokročilý syfilis.

Albrecht z Valdštejna

Mohl být králem. Měsíc nebo dva?

Albrecht-von-Waldstein-GS.jpg

Narodil se na malé tvrzi Heřmanice do zchudlé českobratrské rodiny. Zemřel jako katolík a zřejmě nejbohatší nekorunovaný muž Evropy.

Mapka.jpg

MÍSTO ZLOČINU

Pachelbelský purkrabský dům v Chebu. Muzeum, vyhledávané turisty, zde vzniklo už v 19. století.

DATA A FAKTA

ROK: Večer dne 25. 2. 1634. Albrecht už byl v posteli, nebránil se, podle některých pramenů byl dokonce zabit ve spánku.

KDO PROTI KOMU: Vévoda Albrecht z Valdštejna proti císaři Ferdinandovi II. a proti armádě závistivců. (Albrechtovo heslo znělo „Invita invidia! – Navzdory závisti!“)

DŮSLEDKY: Upevnila se vláda Habsburků. Jmění Valdštejna a jeho generálů dostali za odměnu vrahové – cizácká šlechta. Zemřely naděje exulantů na návrat do vlasti.

MOJE ZEMĚ č. 1/2013

Vyvraždění Slavníkovců: státotvorný zločin? Kdo dal rozkaz k pobití celého rodu?

MOJE ZEMĚ č. 3/2013

VÁCLAV III.: poslední z Přemyslovců. Rozmazlený, ale talentovaný mladík zemřel v Olomouci v roce 1306 probodnut dýkou. Mohl na hlavě nosit tři královské koruny – osud mu však dopřál pouhých 16 let života.

Novy_serial_0.jpg

PŘÍŠTĚ

MOJE ZEMĚ č. 5/2013

ALOIS RAŠÍN: atentát pro korunu. První československý ministr financí. Jeho reformy ale vyvolaly krizi a nezaměstnanost.

MOJE ZEMĚ č. 6/2013

T. G. MASARYK: úsměv ho zachránil. Kdo vlastně vyslal ruského emigranta Gorguleva, aby v roce 1926 zastřelil „tatíčka Masaryka“?

MOJE ZEMĚ č. 1/2014

JAN MASARYK: dozvíme se pravdu?
Zahynul v březnu roku 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Je několik teorií…

Český Macchiavelli, který se narodil v září před 430 lety, šel po celý život za jediným cílem – dosáhnout co největšího bohatství. Mohl si přitom také nasadit na hlavu svatováclavskou korunu. Vypadá to však, že si nebyl jistý, jestli ji vůbec chce – jestli mu nejde pouze a výhradně o zlato. A když pak přišel čas rázných rozhodnutí, padesátiletý nemocný muž jich nebyl schopen.

Uherskou nemoc si přivezl z Uher

Syfilidě se u nás – mimo jiné názvy – říkalo i „uherská nemoc“. Albrecht si ji podle všeho opravdu přivezl z Uher, kde jako mladík v řadách císařské armády bojoval proti Turkům. Vojenská služba v té době byla pro něj jediným východiskem z nouze: vinou předešlého kavalírského života a cest po Evropě byl mladý Valdštejn zadlužený a prakticky bez příjmů.

To se ale brzy mělo změnit. Nesentimentální Albrecht – který se později pro drobný zisk zbavil i rodné tvrze a kostelíka s hroby rodičů – začal tvrdě uskutečňovat svůj sen o bohatství a moci. Napřed přestoupil ke katolíkům, pak se ve sporu císaře Rudolfa II. s arciknížetem Matyášem připojil k Matyášovi. Byl přece mladší a perspektivnější!

Svatba samozřejmě nebyla z lásky – Albrecht si vzal půl milionu zlatých (= panství Vsetín), spojený s nepohlednou Lukrécií Nekšovnou. A když ta zemřela, přinesla mu další nevěsta – Harrachovna – nejen další bohatství, ale navíc skvělé rodinné kontakty přímo na císaře.

Největší zlodějna 17. století

Albrecht samozřejmě byl skvělý vojevůdce. Stejně dobré protivníky ovšem porážel díky tomu, čeho měl navíc: manažerských schopností. Jen on byl například schopen pro své vojáky zajistit denně 20 000 (!) bochníků chleba: na zbídačelou Evropu za třicetileté války to byl zázračný výkon. Jen on jim dodal dost zbraní a oblečení. Vše samozřejmě ze svých pekáren a dílen (většinou se nacházely v Jičíně) a za císařské peníze.

Největší „ranou“ Albrechtova života ovšem byla účast v mincovním konsorciu, které vydávalo znehodnocené „dlouhé“ mince a přivedlo císařství k řízenému bankrotu. Podle odhadů na něm Albrecht vyzískal půl milionu zlatých! Mimochodem tato největší zlodějna 17. století stála také u zrodu nesmírného bohatství dvou dalších členů konsorcia: Lichtenštejna a Ditrichštejna.

Díky rafinovaným operacím vzápětí Albrecht od císaře získává prakticky zadarmo rozsáhlá panství Smiřických (jejich poslední potomek Jindřich Jiří byl slabomyslný a císař mu dělal poručníka). Pak už byl jen kousek ke vzniku frýdlantského knížectví, později povýšeného na vévodství. To bylo vyňato ze Zemských desek a šlo fakticky o samostatný stát v rámci zemí Koruny české! V jeho znaku byla korunovaná zlatá orlice v červeném poli.

Valdstejnovo-zavrazdeni.jpg
Valdštejnovo zavraždění. Anonymní perokresba, kolem poloviny 17. století, muzeum v Chebu.

Pán Baltu i Atlantiku

Na vrcholu své slávy byl Albrecht dokonce ozdoben titulem „generalissimus Oceánu a Baltického moře“ a vyzván k urychlené stavbě flotily, která by byla schopná porazit nizozemské loďstvo. K tomu už nedošlo – vinou intrik vévoda (nejen frýdlantský, ale postupně i meklenburský, zaháňský a hlohovský) ztratil císařovu důvěru a byl odvolán ze svých funkcí. Ovšem jen dočasně – to znáte z dějepisu.

Stejně tak znáte z dějepisu, že Albrechta a jeho nejvěrnější zabili skotští důstojníci v Chebu (dějepisci se pouze liší v názoru, zda kapitán Walter Deveraux Valdštejna probodl větší partyzánou, nebo menším spontonem – obě zbraně jsou ale stejně odvozeny od halapartny).

V té době vévoda a generalissimus usilovně vyjednával se Švédy.

Ivo Bartík
Wikimedia Commons
Téma: 
Historie
Albrecht z Valdštejna. Mohl být králem. Měsíc nebo dva?
Číslo 4/2013
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz