Za časů císařovny Zity byly v módě hořko-sladké ženské romány, nad nimiž služky slzely a říkaly si: „Ach, ta chudák zkusila.“ Právě takový román – ale úplně pravdivý – by se dal napsat i o životě poslední rakousko-uherské panovnice Zity. Osud habsburské monarchie v ní byl opravdu důstojně završen.

Seznámení princezny Zity Bourbon-Parmské a arcivévody Karla bylo pečlivě vykalkulované. Po sebevraždě korunního prince Rudolfa a nerovnorodém sňatku následníka trůnu Františka Ferdinanda totiž císař František Josef I. nutně potřeboval nějakého „pořádného“ nástupce. Tím se Karel stal, když si vzal za ženu dívku z panovnické krve (Zitin rod dodnes vládne v Lucembursku).

Kupodivu prý přesto šlo o sňatek z lásky. Ti dva se seznámili ve Františkových Lázních, kde se Zita léčila po studiích ve špatně vytápěném klášteře Ryd na ostrově Wight. Okamžitě si padli do oka a v roce 1911 se vzali. Zita prý při obřadu řekla „ANO“ tak nadšeně a energicky, že se usmál i přítomný císař.

CÍSAŘOVNA ZITA
SE NEVZDALA

Zita-s-manzelem-Karlem.jpg
Svatební císařské foto. Zita s manželem – Karlem I. – tehdy ovšem ještě „pouhým“ arcivévodou.

Hnízdečko lásky si novomanželé zřídili na zámku v Brandýse nad Labem, kde Karel sloužil u dragounů. Tady se narodil i jejich první syn, později velmi známý arcivévoda Otto. Zita i Karel – oba mluvili obstojně česky - byli ve své době neobyčejně oblíbení. Krásná Zita byla dokonce považována za první dámu monarchie (císař byl vdovec a manželka Františka Ferdinanda Žofie málo urozená).

„Špionka“ na útěku

Propuknutí první světové války ukončilo idylu. Karel i Zita (vzhledem ke svému původu c. k. německými nacionalisty označovaná za francouzsko-italsko-papežskou špionku) válku považovali za katastrofu, jež zahubí jejich starobylou říši. S hrůzou sledovali průběh událostí, jichž se po smrti Františka Josefa I. v roce 1916 stali čelnými protagonisty. Arcivévoda Karel byl korunován jako císař Karel I. (zvaný i Poslední). Snažil se během dvou let své vlády napravit, co jen šlo. Mocnářství ovšem už „jelo z kopce“ a rozhodoval o něm spíš německý než rakousko-uherský císař.

Přesto se mocnář, který ještě stihl maďarskou korunovaci, ale českou už nikoliv, pokoušel vzepřít dějinám. Dal milost odsouzencům na smrt (Karel Kramář, Alois Rašín aj.), zřídil první ministerstvo sociálních věcí na světě, přislíbil federalizaci své říše a hlavně se v roce 1917 pokusil o uzavření separátního míru.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 4. 12. 2014, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Publero.com)

Jan Bartík
Téma: 
Historie
Císařovna Zita se nevzdala
Číslo 6/2014
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz