Tohle město se vám bude líbit, jako se líbilo ARCHITEKTU Davidovi Vávrovi. Výkladní skříň moderní architektury – Hradec Králové.

Sokolovna.jpg
Na břehu Labe nenalezneme pouze muzeum. Jako by zde byly vzkříšeny antické tradice, míjíme sokolovnu a v ní umístěnou restauraci, banku a filharmonii. Kalogathiá? Soulad duše a těla? A úplně vzadu městské lázně, podle projektu architekta Oldřicha Lisky, dokončené na jaře 1933, nejlépe svědčí o tom, že funkcionalismus neměl rád špinavá a tmavá zákoutí.

Město, které se dokázalo dívat do daleké budoucnosti, město v první republice skutečně moderní – takzvaný salon republiky. Hradec Králové – slavné město české historie, v době Přemysla Otakara I. první po Praze, věnné město českých královen, město Žižkovo a Jiřího z Poděbrad, v moderní době pak starosty Ulricha.

Vavra-mix.jpg
Jaká šťastná náhoda a předurčení přálo vzniku tohoto města, které harmonicky vstřebá i karpatský kostelík. Snad je to soutok Labe a Orlice, tento příměr klidného vyrovnání a až sentimentálního konce. Jako by i toto Škodovo sousoší představující soutok vlévající se dívky Orlice a pokračujícího chlapce Labe promlouvalo. Ještě chvilku. Ne, už ne.

Šumný Hradec Králové

Tvůrce nového Hradce, doktor Ulrich, který během pětatřiceti let, kdy byl starostou města, prosadil s nadšením básníka své velkorysé plány. Pozval si velké postavy české architektury Jana Kotěru a Josefa Gočára a především nechal vypsat konkurz na regulační plán. Řídil městskou technickou kancelář, která velice přísně dodržovala pravidla schválených urbanistických plánů. Například určovala výšku a počet pater, ale také nadmořské výšky říms, druh a barvu krytiny, vyjadřovala se k plastické výzdobě průčelí.

Pro předurčení Hradce měly velký význam dvě známé české řeky – Labe a Orlice.

Naši prohlídku tedy začneme u secesní elektrárny na řece Labi, kterou včetně tohoto mostu nad jezem projektoval profesor František Sander v letech 1910–1912. Je to stavba nejen stále fungující, ale nese ve své jasnozřivé eleganci víru v technický pokrok, který uvnitř ukrývá. Jako bychom ze šumění šumného jezu Hučáku slyšeli, jak Labe zpívá: Strojům dřinu, lidem myšlení! A roztančí kola generátorů.

Půjdeme-li podél řeky proti proudu jen o několik stovek metrů dál, poté co mineme pražský most z roku 1900 s oválnými dekorativními kiosky a barevnými žárovkami, překvapí nás mohutná stavba Muzea východních Čech.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 2. 10. 2014, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Publero.com)

Radovan Lipus
David Vávra
Pavel Radosta
Téma: 
Regiony
Šumný Hradec Králové
Číslo 5/2014
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 700 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2020

1/2020 vychází 6. února
2/2020 vychází 2. dubna
3/2020 vychází 4. června
4/2020 vychází 6. srpna
5/2020 vychází 1. října
6/2020 vychází 3. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz