Jihlavský podzemní labyrint

Jihlava proslula těžbou stříbra, kopalo a dolovalo se tady od nepaměti, proto není divu, že
podzemními chodbami je protkané i historické centrum města. Pojďme si nyní projít tento zajímavý a tajuplný podzemní labyrint.

Začneme spletitou sítí historických chodeb v centru města. Celková délka chodeb je asi
pětadvacet kilometrů. Nedrží sice český rekord – ten náleží Znojmu – ale ani druhé místo rozhodně není špatné, vždyť zabírají rozlohu 50 000 m2 ! Naše nejstarší královské horní město vzniklo někdy ve druhé polovině 13. století, do města začali záhy přicházet důlní
podnikatelé, horníci, kupci, pomalu se zde usazovali a stavěli si domy. Postupem času přestaly být stříbrné doly výnosné, význam těžby stříbra uvadal, ale význam města nikoliv.

Jihlava se stala centrem řemesel a obchodu, začala přestavba dřevěných domů na kamenné. I původní domy byly často podsklepené, ale pro lepší uskladnění zboží a výrobků
se přistoupilo k rozšiřování stávajících sklepů, což vedlo ke vzniku dlouhých podzemních
chodeb. Jejich původ tedy nesouvisí s dolováním stříbra, i když při hloubení zřejmě pomáhali horníci, kteří ztratili práci ve svém oboru. Na rozdíl od jiných měst nesloužilo
v minulosti jihlavské podzemí ani pro vojenské záměry, jeho účel byl nejspíš pouze hospodářský.

Foto: Jakub Koumar, © statutární město Jihlava

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 7. 10. 2021, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)