Tváře české krajiny

Co symbolizuje náš stát? Znaky, vlajky, jejich barvy, pečeť, hymna. Pokud bych měl tu moc, přiřadil bych k symbolům naší země i krajinu. Její tvář. Odráží naši pradávnou i nedávnou
minulost, i po letech v cizině nám nezmizí z paměti její podoba, rozeznáme ji na první pohled, milujeme ji vlídnou i zakaboněnou, opálenou v letním slunci i postříbřenou prvním
sněhem. Je naším rodinným klenotem. Ale chováme se k ní vždy s péčí, kterou si zaslouží? Jaká je vlastně dnes česká krajina?

Základní rysy naší krajiny vymodelovaly geologické procesy v dobách tak vzdálených, že si je těžko můžeme vůbec představit. Všechna ta vrásnění, vření, lámání a usedání hornin
zanechala na našem území dva hlavní geologické útvary: Český masiv a na hranicích Moravy se Slovenskem Západní Karpaty. Tak jako lidé v těchto místech i krajina má poněkud odlišnou povahu – složení hornin, typ na nich vytvořených půd, rostlinný pokryv…

Po ukončení dramatických geologických procesů a ještě před příchodem člověka určovalo ráz zemského povrchu, tedy i naší budoucí země, zejména podnebí. Zásadním způsobem ovlivňovalo podobu tzv. biosféry, tedy živého obalu země, především rostlinného společenství a následně složení živočišné říše. Na naše území tak přivedlo někdy hrochy, jindy obří kontinentální ledovec. Ale to se už blížíme do dob, kdy podobu krajiny začal určovat další zásadní faktor.

Krajina člověka

Zapomeňme teď na doby, kdy se lámala země nebo kdy se českou kotlinou proháněli (byť vzácně) žraloci druhohorního moře. Od časů, kdy se naši předkové lovci a sběrači usadili a začali chléb svůj vezdejší v potu tváře dobývat zemědělstvím, převzali také odpovědnost za podobu naší krajiny. Jak?

Proleťme se tisíciletími a staletími starověku, středověku i novověku. Údolí, kam řeky nanesly úrodnější půdu, jsme my, usadivší se lidé, zbavili lužních lesů a bažin a nahradili je políčky, později lány obilí. „Polidštili“ jsme pratury a zavřeli je do chlévů, v podhůří pro ně vyklučili lesy a zřídili pastviny. Když nám zachutnalo víno, vystřídala na prosluněných jižních stráních divoké jalovce krotká réva.

Foto: Depositphotos

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 4. 8. 2022, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)