Světovou historií Třebíče

Světovou? A Třebíče? No jistě. Hned dvě památky této horácké metropole jsou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Do „světové závěti“ se dostala křesťanská bazilika sv. Prokopa a Židovské město se hřbitovem. Jen málokde se potkají dvě nejvýznamnější náboženství v tak významném postavení v jediném městě.

Třebíčské dějiny obstarali moravští Přemyslovci, bratři Oldřich Brněnský a Litold Znojemský, kteří na samém začátku 12. století založili v místě budoucí Třebíče benediktinský klášter. Těžko říct, zda z vrozené zbožnosti nebo si chtěli přízeň nebes naklonit při svém tažení proti českému knížeti Bořivoji II. Oldřichovi tohle drahé gesto ve válce příliš nepomohlo, prohrál, ale klášter začal vzkvétat a hospodářsky se zmáhat. Na místě původní dřevěné kaple byl postaven už v r. 1109 vystavěn kostel, ještě zasvěcený Panně Marii. Základem jeho dnešní podoby již baziliky sv. Prokopa – byla velkolepá přestavba v polovině 13. století.

Výjimečně cenné je na bazilice „mírové soužití“ slohu gotického s předcházejícím románským. Při návštěvě kostela (s průvodcem z místního informačního centra) můžete obdivovat impozantní pilíře nesoucí mohutnou gotickou klenbu hlavní i obou bočních lodí, tajemnou kryptu, trpasličí galerii nebo cenné nástěnné malby v opatské kapli. Nově připravilo město i jedinečnou prohlídku místních varhan, při které se seznámíte s „pracovištěm“ varhaníka, historií vzácného nástroje v bazilice a poslechnete si také jeho zvukové možnosti doslova z bezprostřední blízkosti. Tyto prohlídky probíhají jednou měsíčně, bližší informace nejen k těmto aktivitám najdete na stránkách www.visittrebic.eu.

Prestižní prst UNESCO neukazuje pouze na baziliku, ale zahrnuje i areál bývalého kláštera,
později valdštejnského zámku, ve kterém dnes sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč se stálými expozicemi a s aktuální výstavou okolo sedmdesáti historických dětských kočárků a kolébek. V nedávno zrekonstruovaném křídle zámku ještě najdete interaktivní expozici „Cesty časem – procházky třebíčskou historií“.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 4. 8. 2022, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)