Desatero středních Čech

Střední Čechy jsou krajem v mnoha směrech výjimečným. Díky své poloze a historickému vývoji skýtají pestré možnosti k objevování naší země z různých perspektiv. Každá z deseti turistických oblastí, které region tvoří, je něčím mimořádná, v každé se formovaly určité tradice, které se promítají do její podoby. A zrcadlí se i v turistické nabídce.

Průmyslové srdce středních Čech

Začněme v oblasti, kde po mnoho let tepalo průmyslové srdce středních Čech, v regionu s největším středočeským městem, na Kladensku Slánsku. Ještě v sedmdesátých letech 18. století bylo Kladensko bezvýznamným zemědělským krajem. Až objev uhlí u Vrapic v roce 1772, k němuž došlo podle pověstí díky krtkovi, jenž vynesl na povrch kousky uhlí, nastartoval radikální proměnu celé oblasti. Ta se stala střediskem průmyslové výroby nejprve Habsburské říše a později Čech, což s sebou přineslo obrovský příliv obyvatelstva. Kladno se stalo největším středočeským městem, městem uhlí a železa. Těžbu uhlí totiž doplnila od roku 1855 i hutní výroba.

Obě odvětví díky dlouhé tradici neodmyslitelně patří k celému regionu i dnes. Vždyť formovala zdejší generace obyvatel, stejně jako tvář krajiny. A i když už průmyslové srdce netluče tak silně, na mnoha místech regionu jsou jeho odezvy stále citelné. Připomíná se nejrůznějšími způsoby – zachovalými stavbami, příběhy, vzpomínkami, hmatatelnými fragmenty i živou historií. A způsoby nanejvýš záživnými, které dokáží oslovit nejen pamětníky, ale každého návštěvníka zdejšího kraje, milovníky technických a industriálních
památek obzvláště.

K místům, která vám atmosféru zlatých, respektive černých časů dokonale přiblíží, patří Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích (mezi Slaným a Kladnem). Od roku 1874 do roku 1997 se zde vytěžilo přes 34 milionů tun černého uhlí! Celý historicky vzácný areál je zachován v modelu tzv. posledního pracovního dne. Vše zůstalo tak, jako by havíři odešli právě včera. Autentické! K vidění jsou modely důlních děl, včetně funkčního stroje firmy
Ringhoffer Praha z roku 1905 a řada technických památek, ukázky dobývání uhlí pod zemí
i zázemí horníků. Historii dolování uhlí na Kladensku pak mapuje i naučná stezka vedoucí od kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích na Čabárnu.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 2. 6. 2022, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)