Klabonosý poklad

Národní kulturní památka, která řehtá a trousí koblihy? Je to tak. Starokladrubský kůň, plemeno staré více než čtyři století, byl v roce 2002 vyhlášen spolu s kladrubským hřebčínem národní kulturní památkou. Jedinou živou památkou svého druhu u nás. Živé kulturní dědictví, které se vyznačuje nejen vyklenutou nosní částí lebky – „římským nosem“, ale i vysokým vznešeným chodem, vyrovnanou povahou a celkově krásným exteriérem, kterému dodává eleganci pohádková sněhobílá nebo naopak uhlově černá barva.

Za kladrubáky jsme se vypravili – kam jinam – do Kladrub nad Labem. Zdejší národní hřebčín má za úkol udržet a zkvalitňovat chov starokladrubských běloušů a vraníků (ve Slatiňanech), vede jejich plemennou knihu i ústřední evidenci koní v ČR a stará se o okolní „Krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“, jak byla v roce 2019 zapsána do seznamu UNESCO.

Starokladrubský kůň má své předky ve starošpanělských a staroitalských plemenech. Již od
dob Rudolfa II., který Kladrubům udělil titul dvorního hřebčína, je cílem šlechtění reprezentační kočárový kůň – tzv. galakarosiér. Bělouši i vraníci byli chováni pro ceremoniální účely panovnického dvora. Vraníky využívali také vysocí církevní hodnostáři.

Bílý není černý

Kladrubáci patří k nejstarším plemenům na světě. Zatímco chov běloušů v Kladrubech běží
bez přerušení od 16. století, stádo vraníků bylo v třicátých letech téměř zlikvidováno. Po
roce 1918 nebyla nová republika zrovna nakloněna čemukoliv „habsburskému“, a tak se
ušlechtilí vraníci zapřahali do pluhů nebo posílali rovnou na jatka. Naštěstí díky prof. Bílkovi z pražské Vysoké školy zemědělské byl černý barevný ráz od roku 1938 regenerován. Vzhledem k tomu, že původních starokladrubských vraníků v té době už mnoho nezbylo
(Bílek měl k dispozici pouze tři plemenné hřebce a dvě čistokrevné vrané klisny), byl k jejich vzkříšení využit i černý fríský kůň, lipicáni nebo orlovský klusák. Od sedmdesátých let už
je starokladrubský vraník držen opět v čisté linii.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 2. 6. 2022, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)