Brnem po stopách G. J. Mendela

Je po něm pojmenovaná univerzita, planetka i výzkumná stanice v Antarktidě. Gregor Johann Mendel. Otec představený, včelař, meteorolog, manažer, přírodozpytec, „otec genetiky“. I když se v Brně nenarodil, jeho život je s jihomoravskou metropolí nerozlučně spjat. Vydejme se proto po jeho brněnských stopách, vždyť „slaví“ rovnou dvoustovku!

Dvousté narozeniny

Ano, letos je tomu dvě stě let, kdy se malý Johánek Mendelů v Hynčicích kousek od Hranic narodil. Dříve než do Brna mladého Mendela zahnala touha po vzdělání do blízkého Lipníka
nad Bečvou, pak na gymnázium do Opavy a nakonec na filosofický ústav do Olomouce.

Do Brna přichází jako jednadvacetiletý a vstupuje do řádu augustiniánů. Vedle lásky k Bohu v tom pro chudého Mendela jistě hrála důležitou roli možnost dále se vzdělávat a věnovat vědeckému bádání.

Kdo by si myslel, že Mendelův život v klášteře bylo jen zbožné modlení a nasávání informací z knižní sbírky v barokní klášterní knihovně, velmi by se mýlil. Mendela čekaly, tak jako
ostatní mnišské bratry, i světské povinnosti. Především práce v nemocnici u sv. Anny. Ta ovšem Mendela vyčerpávala jak tělesně, tak duševně. Tehdejší osvícený opat kláštera Cyril František Knapp mu proto, už jako vysvěcenému knězi, vyjednal učitelský záskok na znojemském gymnáziu.

V roce 1854 získal Mendel stálé místo na Státní vyšší reálce na Jánské ulici v Brně. Tady nejen učil, ale zasedal i v Přírodozpytném spolku, který se v budově scházel. Tento spolek
se mimo jiné zapříčinil o rozšíření meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku. Mendel byl horlivým pozorovatelem a zapisovatelem měřitelných parametrů počasí, ke kterým přidával i pozorování fenologická, tedy reakcí přírody na klima. V rámci svých pozorování
popsal také větrnou smršť, která zasáhla Brno 13. října 1870. Popis je tak podrobný a fundovaný, že je považován za první odbornou studii tornáda na světě.

Od sledování počasí byl jen krůček k pozorování vesmírných objektů. Že si Mendelova díla
astronomové váží dodnes, svědčí i pojmenování planetky mezi Marsem a Jupiterem – 3313
Mendel. A pokud byste v dohledné době zavítali na Mars nebo na Měsíc, můžete zde navštívit i dva Mendelovy krátery.

Už v dětství se Mendel přiučil od svého otce včelařství. A nebyl by to náš zvídavý opat, aby nepodrobil i tuto záslužnou činnost vědeckému zkoumání. Vážením včel před vletem do úlu vytvořil matematický model produkce medu. Neúspěchem skončily jeho pokusy o křížence
včel bez žihadel. Inu, každý vědec je hlavně průkopníkem slepých cest. O to větších úspěchů dosáhl při hybridizaci hrachu.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 2. 6. 2022, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)