Cerveny-Dvur.jpg
Červený Dvůr – barokní psychiatrická léčebna s rozlehlým anglickým parkem.

Jižní Čechy

perla nepravidelného tvaru

Park-u-zamku-v-Cimelicich.jpg
Park obklopující zámek v Čimelicích je součástí chráněného krajinného celku.

Jižní Čechy se barokem silně „nakazily“. Po devastující třicetileté válce vzhlédly, tak jako ostatně i zbytek země, k duchovním výšinám. Vypjatá zbožnost a vznešenost opanovaly církevní stavby. Rozevláté sochy strnuly v dramatickém, emotivním gestu. Svatí na freskách se v nebesky klenutých kupolích chrámů obklopili letkami amoretů. Šlechtická sídla se otevřela do velkolepých zahrad a parků s důmyslnými vodními dílky i romantizujícími stavbami altánů, letohrádků a grott. I ryze světské stavby jako radnice nebo domy zámožnějších měšťanů ozdobily svoje štíty volutovými vzory, štukami, znaky a erby v kartuších. V zemi se množila místa zázraků a zjevení následovaná výstavbou poutních kostelů. Cesty k nim lemovala boží muka od prostých kamenných sloupků po důkladně opečované kapličky. V době, kdy „velkou“ architekturu už opanoval styl zvaný klasicismus, vznikla na jihočeském venkově unikátní ozvěna barokní zdobnosti – tzv. selské baroko.

Sloh parukářský

I takhle se někdy baroko označovalo pro tehdy nezbytný módní doplněk. Jeho nositelem byla především šlechta, bylo by ale nevděčné šlechtě přičítat jen zásluhy na poli kadeřnickém. Pod vysokými parukami se líhly smělé a pokrokové stavební plány.

Na rozdíl od mariáše se vlastnické vztahy v jižních Čechách po řicetileté válce pěkně zamíchaly. Mocní a občas všehoschopní Rožmberkové svoji roli v dějinách ukončili s Petrem Vokem ještě před válkou, jejich nástupnický rod – západočeští Švamberkové – je ve vymření následoval nedlouho poté. Jižní Čechy tak „obsadila“ šlechta importovaná – Eggenbergové, Schwarzenbergové nebo Buquoyové. A nově příchozí museli mít kde bydlet, úřadovat a po práci odpočívat… A tak se ve „spálené zemi“ začalo stavět a přestavovat.

Nedaleko Českého Krumlova v Červeném Dvoře nechala v druhé polovině 17. století hraběnka Marie Arnoštka z Eggenberku postavit barokní lovecký zámek. Na výzdobě jeho interiérů se podílel také významný a pilný jihočeský malíř František Jakub Prokyš. Dnes můžete rozlehlý zámek po dohodě s personálem navštívit buď jako turisté, nebo hůř, jako pacienti. V zámku sídlí psychiatrická léčebna pro pomoc se závislostmi.

Veselejší poslání měla třicet poválečných let (zde myšleno po druhé světové válce) rezidence Schwarzenbergů v Čimelicích. V zámku postaveném v roce 1730 italským architektem Canevallem sídlila v letech 1952 až 1982 populární střední filmová škola.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 2. 2. 2017, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Pavel Radosta
Téma: 
Regiony
Jižní Čechy – perla nepravidelného tvaru
Číslo 1/2017
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2018

1/2018 vychází 1. února
2/2018 vychází 5. dubna
3/2018 vychází 7. června
4/2018 vychází 2. srpna
5/2018 vychází 4. října
6/2018 vychází 6. prosince

Ediční plán 2019

1/2019 vychází 7. února
2/2019 vychází 4. dubna
3/2019 vychází 6. června
4/2019 vychází 1. srpna
5/2019 vychází 3. října
6/2019 vychází 5. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 12 tisíc výtisků, z toho 5 500 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 255 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 54 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2018

1/2018 vychází 1. února
2/2018 vychází 5. dubna
3/2018 vychází 7. června
4/2018 vychází 2. srpna
5/2018 vychází 4. října
6/2018 vychází 6. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: rudolecka@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz