Eliska

Chci pro své děti spokojený život

Pecka

Snad neexistuje rodič, který by s touto větou nesouhlasil. Přirozené přání, jehož vyslyšení záleží na nepřeberném množství proměnných. Přání, u kterého můžeme jen do jisté míry ovlivnit, zda bude naplněno. Sousloví „jistá míra“ může být však velmi relativní.

„Uč se, aby z tebe něco bylo!“ říkáváme dětem od útlého dětství. Naši rodiče nám to také říkali. A jim jejich rodiče. Škola je základ života. Ano. Ale základ je jen součástí celku. U obrazu je základem plátno, dotvoří ho ale až barvy a ruka, která štětec vede.

Formální, všeobecné vzdělávání je nutné, musíme umět číst, psát, počítat. Vědět, kdo to byl Karel Čapek nebo co znamená E = mc2. V životě ale musíme také umět číst mezi řádky, psát s lehkostí, počítat s nepředvídatelným nebo chápat postoj Dr. Galéna a umět se inspirovat pokorou Alberta Einsteina. Rozvoj těchto schopností a dovedností formální vzdělávání nepřináší, není to jeho úkolem.

Deti-v-trave-2.jpg

Děti se tomu musí učit jinak. Neformálně. Paralelně.

A právě paralelnímu vzdělávání dětí se věnuje společnost Scio. Ano, ta společnost, ke které mnoho lidí jedním dechem přidává slova přijímací zkoušky a testy. Neví ale, že Scio doplňuje klasické vzdělávání, zejména v oblasti dovedností potřebných pro spokojený a naplněný život.

Věnuje se tématům, jako je emoční inteligence, umění učit se, tvořivost, spolupráce či kritické myšlení. Ukazuje, jak děti rozvíjet, inspirovat či motivovat, nebo nabízí kurzy, jež vedou k osobnímu rozvoji dětí.

Deti-v-trave-1.jpg
Jakub

V současnosti přináší rodinám společníka na dovolenou v přírodě – Pecka pro děcka všecka – soubor aktivit, který děti hravým způsobem vzdělává a rozvíjí dovednosti řešení problémů, učí je objevovat a poznávat svět kolem sebe.

Scio také nabízí rodičům Akci Ostrov, speciálně vyvinutou stolní hru pro předškoláky. Zábavnou formou, aniž by to děti poznaly, připravuje na vstup do první třídy. Mimo jiné klade důraz na rozvoj řečových dovedností a spolupráce v kolektivu.

Na vzniku výše uvedených produktů se podílí tým složený z dětských psychologů, pedagogů i rodičů samotných.

Jaké budou naše děti, až vyrostou? Nesnadné říci. Určitě trochu po nás, určitě trochu jiné. Ale aby byly šťastné, měli bychom jim být nápomocni. Nestačí si jen přát…

Proto, buďme tou rukou, která jim podá a rozšíří paletu barev, když budou chtít namalovat obraz.

Akce-ostrov.jpg
Děti se s pomocí hry učí např. spolupráci, rozpoznávají velikosti, barvy, množství či délky. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj řečových dovedností, děti vymýšlejí a dotvářejí příběhy, popisují kartičky a zábavnou formou je rozvíjena i jejich paměť a fantazie. Akce ostrov pracuje s motivací, hra je zasazena do příběhu, provázeného kresleným komiksem, asistence rodiče je potřebná pouze při seznamování se s obsahem komiksu.
Pecka.jpg
Soubor aktivit, úkolů, her a pomůcek pro děti ve věku 4–6 a 7–10 let, který si mohou vzít rodiny s sebou na dovolenou či výlet. Děti se dozvídají nové informace a zábavnou formou rozvíjejí např. tvořivost, mezilidské vztahy, vyjadřování i orientaci. Část úkolů plní samy a část s rodiči, kamarády nebo sourozenci. Mimo pomůcek je v souboru také objevitelský deník s více než dvaceti aktivitami i úkoly a průvodce pro rodiče.
Redakce
Téma: 
Zajímavosti
Chci pro své děti spokojený život
Číslo 4/2013
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2019

1/2019 vychází 7. února
2/2019 vychází 4. dubna
3/2019 vychází 6. června
4/2019 vychází 1. srpna
5/2019 vychází 3. října
6/2019 vychází 5. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 800 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2019

1/2019 vychází 7. února
2/2019 vychází 4. dubna
3/2019 vychází 6. června
4/2019 vychází 1. srpna
5/2019 vychází 3. října
6/2019 vychází 5. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz